-2020 kan bli en "all time high"

29.10.2020
Leder for bedriftsrådgivning i Tveit Regnskap, Kjell Larsen og Daglig leder i Validé Haugesundregionen, Åse Tveit Samdal opplever at bedrifter på Haugalandet henter stadig mer kapital.
Bedrifter på Haugalandet henter stadig mer kapital.
Nyskapingsuka er i gang, og det aktualiserer satsingen på forskning og innovasjon, og hvordan offentlige støtteordninger kan stimulere bedrifter til dette.

Det viser seg at næringslivet på Haugalandet forsyner seg godt av tilgjengelige midler gjennom Innovasjon Norge, Skattefunn, Forskningsrådet og EU, skriver Tveit Regnskap i en pressemelding.

Leder for bedriftsrådgivning i Tveit Regnskap, Kjell Larsen, har sett på tallene for Innovasjon Norge og Skattefunn.

-De tre siste årene (2017-2019) har Haugalandet hentet inn mellom 90 og 145 millioner kroner årlig fra Innovasjon Norge, og med ekstraordinære covid-tiltak kan tildelingene bli «all time high» i 2020. I rene tilskudd finner vi hittil i 2020 en dobling fra 2019, både i Rogaland og på Haugalandet, sier han.

-Det er også overraskende positivt at nivået på Skattefunn-søknader ikke er gått tilbake i 2020, men økt. Skattefunn-søknader kan tolkes som en indikator på investeringsvilje og tro på positive utsikter. Det var 77 Skattefunn-søknader på Haugalandet i 2019, mens hittil i 2020 er antall søknader 94, sier han.

De nye bedriftene


Daglig leder i Validé Haugesundregionen, Åse Tveit Samdal registrerer også en økning i tildelinger - spesielt i segmentet hun jobber med, som typisk henter inn mellom 1-5 millioner fra Innovasjon Norge.

- Dette er veldig bra, fordi de nye vekstbedriftene trenger kapital for å lykkes. Støtteintensiteten ligger ofte rundt 50 %, det vil si at bedriftene må matche innvilget støtte med betalt egeninnsats. Her spiller private investorer en viktig rolle. Vi erfarer at offentlig kapital utløser kapital fra private investorer og vice versa. Dette har vært mekanismer vi har fokusert mye på de siste årene, for å stimulere til raskere og sikrere vekst i bedriftene vi jobber med. I Nyskapingsuka har vi to fullbookede arrangementer som omhandler temaet og synliggjør mulighetene, sier hun.

En større bit av en stor kake


Så er det også veldig positivt at næringslivet lokalt tar et stadig større jafs av FoU-midlene fra Norges Forskningsråd.

I en nylig publisert analyse fra Forskningsrådet heter det at forskningen i næringslivet i Rogaland er sentrert rundt Stavanger og Sandnes, men at det siden 2012 har vært en andelsnedgang på 77 % i sørfylket. Dette skyldes at nordfylket nå har kommet sterkere på banen. «Ser vi nærmere på regionene i Rogaland i 2018 når det gjelder egenutført FoU per sysselsatt, ligger Stavanger med omegn på kr 32 000 per sysselsatt, mens Haugesund med omegn har hatt en positiv oppgang siden 2017 og nå ligger omtrent på samme nivå som Stavanger (29 000 kr per sysselsatt)».

Samlet sett ligger næringslivet i Rogaland på tredjeplass i Norge når det gjelder midler fra Forskningsrådet til næringslivet, og kun næringslivet i Oslo hadde flere SkatteFUNN-prosjekter enn Rogaland.

-Det er utrolig kjekt å se denne utviklingen. Dette bidrar til å bygge kompetansearbeidsplasser og styrke konkurransekraften. Det er sikkert mange faktorer som spiller inn, men vi har vært opptatt av synergier mellom og offentlig og privat kapital, og mellom nord og sør i fylket. Pre-såkornsatsingen (Validé Invest) sammen med Validé i Stavanger fyller et gap i kapitalmarkedet, og viser seg å utløse både annen privat og offentlig kapital. Nå etableres et nytt fond, og vi oppfordrer aktører med investeringskapital i nordfylket til å komme på banen, sier Samdal.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund