Samarbeidspartnere

Næringsforeningen er stolt over sitt gode og tette samarbeid med  nøkkelbedrifter i regionen. Dette samarbeidet omfatter bl.a tett og god dialog om næringspolitiske saker som påvirker det regionale næringslivet - og er en viktig faktor i Næringsforeningens arbeid.    

Her er våre hovedsamarbeidspartnere: 
Side Image

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er Norges tredje største sparebank, med mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Banken er opptatt av å bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre – og deler av overskuddet til ulike prosjekter i lokalmiljøer på Vestlandet, samt til sine kunder.
Da Sparebanken Vest ble stiftet for snart 200 år siden, var det en ny måte å tenke bank på. Banken skulle være eid av kundene, og overskuddet skulle brukes til det beste for lokalsamfunnene. Troen på at utfordringer løses best i fellesskap var det som skapte oss. Fremdeles er det denne tenkningen som er bankens drivkraft.
Sparebanken Vest har kontorer bl.a i Haugesund sentrum, på Sand, Sauda, Bremnes og på Stord.   
Besøk nettside
Side Image

Karmsund Havn

Karmsund Havn er et interkommunalt selskap (IKS), som eies av kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn.
Karmsund Havn er i sterk vekst og utvikling  – og er  den eneste av de store havnene i Norge som har klart å ta markedsandeler fra vei de siste årene.
Selskapet har en klar strategi om å være blant de viktigste og mest miøljøvennlige havnene i nordsjøbassenget.
Besøk nettside
Side Image

Vassbakk & Stol

Vassbakk & Stol er heleid datterselskap av Skanska Norge AS – og er et spesialfirma for masseforflytting, grave- og sprengningsarbeider. Selskapet tilbyr tjenester til kunder langs hele Vestlandet – og har en sterk posisjon i sitt markedsområde.
Vassbakk & Stol har ca 620 ansatte. Hovedkontoret ligger i Kopervik.
Besøk nettside
Side Image

Haugesund Sparebank

Haugesund Sparebank ble etablert i 1928, og er i dag den eneste lokale sparebanken i Haugesund. Banken har i dag over 70 ansatte fordelt på 7 kontor i regionen.
Banken er en viktig bidragsyter til lokalmiljøet. I 2019 ble ca. 9 millioner i sponsorstøtte fordelt på rundt 150 lag og foreninger i bankens område. I tillegg delte banken ut 3 millioner kroner fra bankens gavefond til ulike allmenn-nyttige formål.
Besøk nettside
Side Image

Haugaland Kraft

Haugaland Kraft ble etablert i 1998, etter at  Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Etter en omstrukturering av virksomheten i 2015 ble selskapet organisert som et konsern fra 1. januar 2016.
Konsernet Haugaland Kraft består av et morselskap og 3 heleide datterselskaper; Haugaland Kraft Nett AS, Haugaland Kraft Fiber AS, Haugaland Kraft Energi AS. I tillegg er vi majoritetseier i Sunnhordland Kraftlag AS og Afiber AS
Haugaland Kraft jobber med å utvikle områder som er og vil bli viktige for fremtiden, for både næringsliv og samfunn – og  skal forenkle og trygge hverdagen til sine kunder basert på fremtidsrettet teknologi for infrastruktur, fornybar energi og telekommunikasjon.
Haugaland Kraft er en viktig medspiller og betydelig samarbeidspartner med kultur- og idrettslivet på Haugalandet, Stord, Fitjar, i Indre Ryfylke og Kvinnherad.
 
Besøk nettside
Side Image

Gassco

Gasscos oppgave er å sikre maksimal verdiskaping av gassressursene på norsk kontinentalsokkel.
Gassco har som operatør,  ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa. Som operatør har Gassco et overordnet ansvar for drift og utvikling av infrastrukturen på vegne av sine eiere.
Selskapet har i overkant av 350 ansatte
Gassco er en betydelig støttespiller til en rekke lag og organisasjoner i regionen.
Besøk nettside
Side Image

DNB

I dag er DNB ASA Norges største finanskonsern. Banken representerer mer enn 190 års finanshistorie,  med etableringen av Christiania Sparebank i 1822 og fram til i dag.
Kontoret i Haugesund ligger i Haraldsgaten i Haugesund sentrum. Namken har også bankfilial på Heiane på Stord.
DNB har i flere år stått ansvarlig for DNB NXT, en arena for investorer, gründere og etablert næringsliv kan dele kunnskap og møte potensielle samarbeidspartnere.  
DNB er også en betydelig støttespiller innen idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål.
Besøk nettside
Side Image

Sparebank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank har røtter i flere lokale sparebanker. I dag er Sparebank 1 SR-bank et offensivt finanskonsern for hele Sør-Norge med mer enn 350.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Banken som er Norges nest største norskeide bank,  gir konsernet økonomisk kraft til vekst, verdiskaping og lønnsomhet for kundene, samfunnet og eiere.
 
SpareBank 1 SR-Bank har kontorer fra Bergen i vest til Oslo i øst – og er en fremtidsrettet relasjonsbank som er til stede i lokalmiljøene der vi møter folk og bedrifter.SpareBank 1 SR-bank har 4 lokalkontorer på Haugalandet; i Åkrehamn, i Kopervik, Aksdal i Tysvær og regionskontor i Sørhauggt. i Haugesund sentrum. Konsernets hovedkontor ligger i Stavanger.

I 2021 gikk Tveit Regnskap sammen med SpareBank 1 SR-Banks heleide datterselskap Sparebank 1  ForretningsPartner.  SB1 SR-Bank ForretningsPartner kjøpte 51 prosent av Tveit Regnskaps selskaper på Haugalandet og Sunnhordland, og 100 prosent av selskapene utenfor dette området – og ble dermed blant landets største aktører innen regnskaps- og rådgivningstjenester. 

Inkludert datterselskaper er det rundt 1.500 ansatte i SpareBank 1 SR-Bank.
Besøk nettside
Side Image

Hatteland

Helt siden den spede begynnelse har Hatteland gitt idéer rom til å vokse, utvikles og spres, noe som har ført til utvikling av en imponerende portefølje av unike produkter og til en verdensomspennende leverandør av teknologi.
I dag består Hatteland Group av mer enn 200 mennesker som jobber frem innovative løsninger i ulike forretningsområder. Selskapets merkevarer inkluderer blant andre EMP Secure, RamBase, Inosa og Ydra.
Besøk nettside
Side Image

A. Utvik

Byggefirmaet A. Utvik har over 100 års erfaring i å skape gode hjem på Haugalandet og omegn! Selskapet har siden oppstarten i 1923 utviklet seg til å bli en av de største eiendomsutviklerne på privatmarkedet i regionen - og har i løpet av de siste årene bygget over 1500 boliger. 

Selskapet er opptatt av kvalitet, kontinuitet og solide leveranser – og har ansatte med ulik spisskompetanse, men med et felles mål om å yte det lille ekstra som skal til.  

A. Utvik har sitt kontor på Avaldsnes på Karmøy, med et dyktig team på 10 ansatte.  Teamet består av dedikerte og erfarne fagfolk som jobber sammen for å gi kundene den best mulige opplevelsen - og er opptatt av å forenkle det som kan være en stressende kjøps- og flytteprosess. For å bedre kunne hjelpe kundene gjennom dette har de utviklet flere konsepter som hjelper  kjøpere inn på det vanskelige boligmarkedet og forenkler selve flytteprosessen for dem. 

A. Utvik er opptatt av å støtte lokalsamfunnet , og er en stor bidragsyter i form av sponsorstøtte i den lokale idretten. Dette er en del av firmaets filosofi om å gi tilbake til lokalmiljøet.
 
Side Image

Hydro Karmøy

Hydros formål er å skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter.

Hydro Karmøy er viktig for regionen, med mer enn 500 svært kompetente medarbeidere. Verket spiller en viktig rolle for Hydros lønnsomhets- og bærekraftsambisjoner

Hydro Karmøy er kjent for sin teknologipilot, som den mest klima- og energieffektive teknologien for aluminiumsproduksjon i verden. Det er i tillegg et senter for forskning og utvikling ved anlegget på Karmøy. 
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow