Samarbeidspartnere

Side Image

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er Norges tredje største sparebank, med mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Banken er opptatt av å bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre – og deler av overskuddet til ulike prosjekter i lokalmiljøer på Vestlandet, samt til sine kunder.
Da Sparebanken Vest ble stiftet for snart 200 år siden, var det en ny måte å tenke bank på. Banken skulle være eid av kundene, og overskuddet skulle brukes til det beste for lokalsamfunnene. Troen på at utfordringer løses best i fellesskap var det som skapte oss. Fremdeles er det denne tenkningen som er bankens drivkraft.
Sparebanken Vest har kontorer bl.a i Haugesund sentrum, på Sand, Sauda, Bremnes og på Stord.   
Besøk nettside
Side Image

Karmsund Havn

Karmsund Havn er et interkommunalt selskap (IKS), som eies av kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn.
Karmsund Havn er i sterk vekst og utvikling  – og er  den eneste av de store havnene i Norge som har klart å ta markedsandeler fra vei de siste årene.
Selskapet har en klar strategi om å være blant de viktigste og mest miøljøvennlige havnene i nordsjøbassenget.
Besøk nettside
Side Image

Vassbakk & Stol

Vassbakk & Stol er heleid datterselskap av Skanska Norge AS – og er et spesialfirma for masseforflytting, grave- og sprengningsarbeider. Selskapet tilbyr tjenester til kunder langs hele Vestlandet – og har en sterk posisjon i sitt markedsområde.
Vassbakk & Stol har ca 620 ansatte. Hovedkontoret ligger i Kopervik.
Besøk nettside
Side Image

Haugesund Sparebank

Haugesund Sparebank ble etablert i 1928, og er i dag den eneste lokale sparebanken i Haugesund. Banken har i dag over 70 ansatte fordelt på 7 kontor i regionen.
Banken er en viktig bidragsyter til lokalmiljøet. I 2019 ble ca. 9 millioner i sponsorstøtte fordelt på rundt 150 lag og foreninger i bankens område. I tillegg delte banken ut 3 millioner kroner fra bankens gavefond til ulike allmenn-nyttige formål.
Besøk nettside
Side Image

Haugaland Kraft

Haugaland Kraft ble etablert i 1998, etter at  Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Etter en omstrukturering av virksomheten i 2015 ble selskapet organisert som et konsern fra 1. januar 2016.
Konsernet Haugaland Kraft består av et morselskap og 3 heleide datterselskaper; Haugaland Kraft Nett AS, Haugaland Kraft Fiber AS, Haugaland Kraft Energi AS. I tillegg er vi majoritetseier i Sunnhordland Kraftlag AS og Afiber AS
Haugaland Kraft jobber med å utvikle områder som er og vil bli viktige for fremtiden, for både næringsliv og samfunn – og  skal forenkle og trygge hverdagen til sine kunder basert på fremtidsrettet teknologi for infrastruktur, fornybar energi og telekommunikasjon.

Haugaland Kraft er en viktig medspiller og betydelig samarbeidspartner med kultur- og idrettslivet på Haugalandet, Stord, Fitjar, i Indre Ryfylke og Kvinnherad.
 
Besøk nettside
Side Image

Gassco

Gasscos oppgave er å sikre maksimal verdiskaping av gassressursene på norsk kontinentalsokkel.
Gassco har som operatør,  ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa. Som operatør har Gassco et overordnet ansvar for drift og utvikling av infrastrukturen på vegne av sine eiere.
Selskapet har i overkant av 350 ansatte
Gassco er en betydelig støttespiller til en rekke lag og organisasjoner i regionen.
Besøk nettside
Side Image

DNB

I dag er DNB ASA Norges største finanskonsern. Banken representerer mer enn 190 års finanshistorie,  med etableringen av Christiania Sparebank i 1822 og fram til i dag.
Kontoret i Haugesund ligger i Haraldsgaten i Haugesund sentrum. Namken har også bankfilial på Heiane på Stord.
DNB har i flere år stått ansvarlig for DNB NXT, en arena for investorer, gründere og etablert næringsliv kan dele kunnskap og møte potensielle samarbeidspartnere.  
DNB er også en betydelig støttespiller innen idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål.
Besøk nettside
Side Image

Tveit Regnskap

Tveit Regnskap AS er sammen med Sparebank 1 SR-Bank Forretningspartner AS en ledende aktør innenfor regnskap og rådgivning i Sør-Norge. Våre 400 medarbeidere er fordelt på kontor i Vestland, Rogaland, Agder og Oslo. Vi er en del av SpareBank 1 SR-Bank konsernet, og utgjør en viktig del av konsernets tjenestetilbud mot bedriftskunder. I tillegg til regnskap, lønn og HR- støtte har vi en rådgivingsavdeling som blant annet tilbyr tjenester innenfor CFO-tjenester, virksomhetsstyring, transaksjonsrådgiving, generasjonsskifte og strategisk og operativ rådgiving for bedrifter og privatpersoner. Vi jobber aktivt for å være kundens førstevalg og vår visjon er at vi skal bidra til at bedrifter lykkes.
Besøk nettside
Side Image

Hatteland

Helt siden den spede begynnelse har Hatteland gitt idéer rom til å vokse, utvikles og spres, noe som har ført til utvikling av en imponerende portefølje av unike produkter og til en verdensomspennende leverandør av teknologi.
I dag består Hatteland Group av mer enn 200 mennesker som jobber frem innovative løsninger i ulike forretningsområder. Selskapets merkevarer inkluderer blant andre EMP Secure, RamBase, Inosa og Ydra.
Besøk nettside
Top Image

Vil du bli samarbeidsparter?

Ta kontakt med oss for en uforpliktet samtale!
Kontakt oss
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow