Samarbeidspartnere

Side Image

Haubo

Haugesund Boligbyggelag – HAUBO – holder til i Kirkegata 130,  i Haugesund sentrum. Boligbyggelaget har de fleste av Haugalandets boligselskap til forvaltning, for det meste organisert i borettslag og sameier, men også stiftelser og boligaksjeselskap. HAUBO har lang erfaring og bred kompetanse – og har bygget og forvaltet boliger for sine medlemmer siden 1946. Ca 5300 boliger, fordelt på rundt 190 borettslag og sameier er forvaltet av HAUBO. Selskapet står bl.a bak spennende og byfornyende prosjekter i Haugesund sentrum, som den ferdigstilte Bygården – og planlegging av leilighetskompleks i den gamle Brannstasjonen. 
Besøk nettside
Side Image

A. Utvik as

A. Utvik har siden oppstarten i 1923 utviklet seg til å bli en av de største eiendomsutviklerne på privatmarkedet i regionen.  De siste ti årene er over 1000 boliger bygget på Haugalandet.
Selskapet er opptatt av kvalitet, kontinuitet og solide leveranser – og har ansatte med ulik spisskompetanse, men med et felles mål om å yte det lille ekstra som skal til.  Selskapet har utviklet en rekke spesialtilpassede konsepter for å komme inn på det vanskelige boligmarkedet.  
A. Utvik a.s  ble kåret til Gaselle bedrift av Dagens Næringsliv.
Besøk nettside
Side Image

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er Norges tredje største sparebank, med mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Banken er opptatt av å bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre – og deler av overskuddet til ulike prosjekter i lokalmiljøer på Vestlandet, samt til sine kunder.
Da Sparebanken Vest ble stiftet for snart 200 år siden, var det en ny måte å tenke bank på. Banken skulle være eid av kundene, og overskuddet skulle brukes til det beste for lokalsamfunnene. Troen på at utfordringer løses best i fellesskap var det som skapte oss. Fremdeles er det denne tenkningen som er bankens drivkraft.
Sparebanken Vest har kontorer bl.a i Haugesund sentrum, på Sand, Sauda, Bremnes og på Stord.   
Besøk nettside
Side Image

Karmsund Havn

Karmsund Havn er et interkommunalt selskap (IKS), som eies av kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn.
Karmsund Havn er i sterk vekst og utvikling  – og er  den eneste av de store havnene i Norge som har klart å ta markedsandeler fra vei de siste årene.
Selskapet har en klar strategi om å være blant de viktigste og mest miøljøvennlige havnene i nordsjøbassenget.
Besøk nettside
Side Image

Vassbakk & Stol

Vassbakk & Stol er heleid datterselskap av Skanska Norge AS – og er et spesialfirma for masseforflytting, grave- og sprengningsarbeider. Selskapet tilbyr tjenester til kunder langs hele Vestlandet – og har en sterk posisjon i sitt markedsområde.
Vassbakk & Stol har ca 620 ansatte. Hovedkontoret ligger i Kopervik.
Besøk nettside
Side Image

Sysco

SYSCO er Skandinavias mest spesialiserte leverandør av teknologi til energisektoren.
Siden oppstart i 2004, har SYSCO bygd opp en solid virksomhet – og har rundt 230 ansatte fordelt på åtte kontorer i Norge, Sverige og Danmark.
Ved å snu problemer til løsninger, er Sysco med på å skape digitale suksesshistorier for mer enn 80 selskaper og organisasjoner over hele verden, både innenfor produksjon, transport og salg av energi.
Besøk nettside
Side Image

Haugesund Sparebank

Haugesund Sparebank ble etablert i 1928, og er i dag den eneste lokale sparebanken i Haugesund. Banken har i dag over 70 ansatte fordelt på 7 kontor i regionen.
Banken er en viktig bidragsyter til lokalmiljøet. I 2019 ble ca. 9 millioner i sponsorstøtte fordelt på rundt 150 lag og foreninger i bankens område. I tillegg delte banken ut 3 millioner kroner fra bankens gavefond til ulike allmenn-nyttige formål.
Besøk nettside
Side Image

Haugaland Kraft

Haugaland Kraft ble etablert i 1998, etter at  Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Etter en omstrukturering av virksomheten i 2015 ble selskapet organisert som et konsern fra 1. januar 2016.
Konsernet Haugaland Kraft består av et morselskap og 3 heleide datterselskaper; Haugaland Kraft Nett AS, Haugaland Kraft Fiber AS, Haugaland Kraft Energi AS. I tillegg er vi majoritetseier i Sunnhordland Kraftlag AS og Afiber AS
Haugaland Kraft jobber med å utvikle områder som er og vil bli viktige for fremtiden, for både næringsliv og samfunn – og  skal forenkle og trygge hverdagen til sine kunder basert på fremtidsrettet teknologi for infrastruktur, fornybar energi og telekommunikasjon.

Haugaland Kraft er en viktig medspiller og betydelig samarbeidspartner med kultur- og idrettslivet på Haugalandet, Stord, Fitjar, i Indre Ryfylke og Kvinnherad.
 
Besøk nettside
Side Image

Gassco

Gasscos oppgave er å sikre maksimal verdiskaping av gassressursene på norsk kontinentalsokkel.
Gassco har som operatør,  ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa. Som operatør har Gassco et overordnet ansvar for drift og utvikling av infrastrukturen på vegne av sine eiere.
Selskapet har i overkant av 350 ansatte
Gassco er en betydelig støttespiller til en rekke lag og organisasjoner i regionen.
Besøk nettside
Side Image

DNB

I dag er DNB ASA Norges største finanskonsern. Banken representerer mer enn 190 års finanshistorie,  med etableringen av Christiania Sparebank i 1822 og fram til i dag.
Kontoret i Haugesund ligger i Haraldsgaten i Haugesund sentrum. Namken har også bankfilial på Heiane på Stord.
DNB har i flere år stått ansvarlig for DNB NXT, en arena for investorer, gründere og etablert næringsliv kan dele kunnskap og møte potensielle samarbeidspartnere.  
DNB er også en betydelig støttespiller innen idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål.
Besøk nettside
Side Image

Tveit Regnskap

Tveit Regnskap er et moderne, kompetent og engasjert regnskapsbyrå med 217 dyktige ansatte.  
Helt siden sin spede start fra en stue i Skjold i 1969, har Tveit Regnskap jobbet for å skape vekst og økt lønnsomhet hos sine kunder.  
217 dyktige ansatte kjennetegnes av Faglig Tyngde og Godt humør. 
Selskapet har en rekke avdelingskontorer i Vestland, Rogaland og Oslo. Hovedkontoret ligger i Skjold.
Besøk nettside
Side Image

Hatteland

Helt siden den spede begynnelse har Hatteland gitt idéer rom til å vokse, utvikles og spres, noe som har ført til utvikling av en imponerende portefølje av unike produkter og til en verdensomspennende leverandør av teknologi.
I dag består Hatteland Group av mer enn 200 mennesker som jobber frem innovative løsninger i ulike forretningsområder. Selskapets merkevarer inkluderer blant andre EMP Secure, RamBase, Inosa og Ydra.
Besøk nettside
Top Image

Vil du bli samarbeidsparter?

Ta kontakt med oss for en uforpliktet samtale!
Kontakt oss
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow