- Den er stor og betyr mye!

15.12.2020
Ølen Betong sikret to års jobb med skredsikring på Sunnmøre
Ølen Betong skal levere betong til bygging av en ny skredsikrings-tunell mellom Korsmyra i Stranda kommune og Indreeide i Fjord kommune. Jobben er stipulert til 26 000 kubikk og vil vare i 24 måneder.

- Denne jobben er stor og betyr mye, den vil gi arbeid til ca 8 - 10 stykker i perioden fremover, forteller prosjektleder ferdigbetong, Stian Berge.

 

Det er fylkeskommunen som har vedtatt bygging av en 4,8 kilometer lang fjelltunnel i Geiranger. Tunellen vil sikre 13 skredpunkt på strekningen mellom Korsmyra i Stranda kommune og Indreeide i Fjord kommune, og vil føre til en sikrere vintervei mellom Eidsdal og Geiranger. Det er Kruse Smith og Volda Maskin som er ansvarlige for byggingen.

 

På plass

Det mobile blandeverket er allerede på plass, og Ølen Betong har ansatt flere blandeoperatører med tanke på dette prosjektet. Målet er å starte opp arbeidet nå før jul.

- Dette er til vanlig en krevende vinterplass, dersom det blir mye snø kan det bli en utfordring, men så langt er jo denne vinteren snøfattig, sier Stian Berge.

 

Avdelingsleder for tunell-arbeid i Kruse Smith, Dreng Ånundsson Viki mener det er en stor fordel at tunell-prosjektet i Geiranger blir servet fra et mobilt blandeverk.

- Det sikrer forutsigbar levering av betong til et prosjekt som både varer over flere år og som krever stor mengde betong. Det er viktig for å sikre kontinuerlig framdrift i prosjektet, mener han og viser til at mobilt blandeverk på plassen også gir mindre trafikk med betongbiler.

- Noe som igjen fører til en positiv miljøeffekt og mer trygghet langs veiene. Dette prosjektet er etterlengtet i lokalsamfunnet i Geiranger for å sikre en bedre vintervei. Det var godt politisk oppmøte her da vi fyrte i gang den første salva tidligere, sier Dreng Ånundsson Viki.

Ølen Betong har rigget seg for å konkurrere om jobber som krever bruk av mobile blandeverk.

- Mobile blandeverk gir oss en unik sjanse til å konkurrere om jobber som ligg langt fra våre faste blandeverk, sier Stian Berge.

 

Godt rigget

Anders Molland er divisjonsleder for ferdigbetong og mener også Ølen Betong er godt rigget for å satse på mobile blandeverk.

- Vi kan rigge oss raskt for jobber uansett hvor det er, disse jobbene sikrer oss volum samt at det gir oss en god mulighet til å yte god service der hvor våre kunder har sine prosjekter. Dette er vi gode på, mener Anders Molland.

- En av de store fordelene ved mobile blandeverk er at vi setter opp en løsning som passer perfekt for kunden, samt kan serve de eksklusivt og alltid være berett for å ivareta deres behov. I tillegg er vår bilpark og vårt logistikkapparat internt i egen organisasjon noe som virkelig bidrar til at våre prosjekter kan gå på skinner, vi kan hive oss rundt og løse kapasitetsbehov veldig raskt på grunn av det apparatet vi har tilgjengelig.

 

Om Ølen Betong

- Ølen Betong er en av landets største betong- og betongvareprodusenter, med hovedkontor i Ølen ca. 5 mil øst for Haugesund (E 134). Bedriften ble etablert i 1974. Med over 45 års erfaring kan vi stille med høy kvalitet og kompetanse, slik at våre kunder skal bli fornøyde, sier daglig leder Lars Arvid Norekvål.

-Vi kan levere betong, elementer og betongvarer til større og mindre prosjekter i hele Norge.

Ølen Betong ble i 2017 en del av Nordic Concrete Group som har 60 blandeverk og fabrikker i alle deler av Norge. Her inngår flere mobile blandeverk for ferdigbetong og en transportkapasitet på 450 kjøretøyer. Samlet omsetning i gruppen er på over 3 mrd. kroner.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund