- Det finnes hjelp!

09.06.2020
- Frykten for konkursbølge er i høyeste grad reell, men det finnes virkemidler, sier Deloitte-advokat.
Næringsforeningen hadde i fredagens nyhetsbrev et intervju med Margareth Hystad som advarte mot konkursbølge i næringslivet. Senioradvokat Johanne Eskeland i Deloitte Advokatbyrå i Haugesund responderte, og mener "denne frykten er høyst reell i disse tider, men vi vil gjerne peke på noen virkemidler som kan avhjelpe akkurat de to punktene som tas opp i artikkelen."

Eskeland peker på følgende muligheter:

 

Betaling av skatter og avgifter

Det legges fra 10. juni opp til en lavere terskel for å få innvilget søknad om betalingsutsettelse for skatter og avgifter. Betalingsutsettelsen er kortvarig, og kan bare innvilges frem til 31. desember 2020. Man må søke for å få utsettelse. Skatteetaten opplyser at det vil komme mer detaljert informasjon om hvordan dette skal fungere i praksis, men det legges opp til en ordning med enkle objektive vilkår for utsatt betaling. For næringsdrivende og selskaper vil det blant annet bli stilt vilkår om at virksomheten ikke har ubetalt skatte- og avgiftsgjeld mv. med opprinnelig forfall før 29. februar 2020. På grunn av regelen om tilbakeføring av underskudd vil ubetalt forskuddsskatt og restskatt for 2018 og 2019 likevel ikke være til hinder for utsettelse.

 

Hittil har betalingsutsettelser gitt med bakgrunn i virusutbruddet vært rentefrie. De utsettelser som gis etter 10. juni vil imidlertid følge skattebetalingslovens normalordning, som er at det løper forsinkelsesrente fra forfall og frem til betaling skjer, likevel slik at rentesatsen blir redusert til 6 %. Departementets begrunnelse for ordning med utsetting mot rente, er at det vil være et betydelig mer målrettet virkemiddel med tanke på de virksomheten som har et faktisk behov for utsettelse, og som vil finne det formålstjenlig med en utsettelse selv med rente.

 

 

Feriepenger

Utbetaling av lønn og feriepenger er en rettighet som med god grunn står sterkt hos arbeidstaker, og som man skal prioritere høyt.

Ikke bare selve rettigheten er sterkt beskyttet, men også tidspunkt og metode for utbetaling er beskyttet av lovverk og avtaleverk.

 

Selv om den normale utbetalingstiden i praksis er juni, så er ferielovens utgangspunkt at feriepenger skal utbetales når ferien faktisk avvikles. Arbeidsgiver kan altså velge å betale ut feriepenger i stedet for lønn når ferien faktisk avvikles. For noen virksomheter vil dette kunne fordele likviditetsbelastningen over en lengre periode. Virksomheter som er bundet av tariffavtale, eller andre avtaler med den enkelte arbeidstaker, må selvsagt forholde seg til disse dersom avtalene har regler om tidspunkt for utbetaling av feriepenger.

Vi anbefaler å undersøke hvilke avtaler som foreligger med den enkelte arbeidstaker og evt. med deres fagorganisasjoner. Dersom man ikke er bundet av slike avtaler bør man likevel informere arbeidstakerne om avvikende feriepengeutbetaling, for å på den måten få dem til å se dette som en del av en felles dugnad for å redde sin arbeidsplass.

 

Egne utfordringer kan oppstå ved feriepengeutbetaling til ansatte som er permitterte, skriver Johanne Eskeland

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund