- Gledelig, men hva ligger bak?

19.08.2020
SSB spår folkevekst i Sveio og Haugesund. Men gjett hvilken kommune som overrasker
Statistisk Sentralbyrå har lagt fram en rykende fersk framskrivning av befolkningsutviklingen i Norge fra 2020 til 2050.  Hovedtrenden er som før; unge flytter fra distriktene til bynære strøk. I vår storregion er trekkene stort sett de samme. Men en kommune går mot strømmen: Utsira.

Vi er blitt vant til å lese at øysamfunnet vest i havet stadig mister  innbyggere. Men Statistisk Sentralbyrå spår at vinden vil snu. Ordfører Marte Eide Klovning er begeistret da Næringsforeningen ringer, men innrømmer at hun lurer på hva som ligger bak framskrivningene av befolkningsutviklingen på øykommunen vest av Karmøy.

-Vi har mistet fem innbyggere hittil i år. Ved årsskiftet  var det registrert 198 sirabuer.  På 1950-tallet bodde det rundt 450 mennesker her ute, men siden har det stort sett gått en vei. Når SSB mener vi vil være 248 i 2050, gir jo det grunn til optimisme. Men jeg er usikker på begrunnelsen, sier Utsira-ordføreren.

Eide Klovning sier at SSB-tallet er på det nivået politikerne på øya mener er realistisk å regne med. For å snu befolkningsutviklingen gjør kommunen flere grep. Blant annet skal det ansettes en næringssjef i full stilling, og ansettelsesprosessen er i full gang. I fjor fikk kommunen  "napp" på lovnaden om boligtilskudd på 10 prosent av kostnadene for nye sirabuer. Det førte til byggestart på fem nye hus.

Nå venter ordføreren på avklaringen av Innovasjon Norges innovasjonskonkurranse om hvilket av tre selskaper som har det beste prosjektet for å skape næring og arbeidsplasser i kommunen. Næringsminister Nicolay Astrup skal presentere vinneren senere i høst.

-Det er skjer en del ting her nå, og det er hyggelig at SSB mener vi skal bli rundt 50 flere enn i dag. Men jeg skulle gjerne visst hvordan de begrunner framskrivningen, sier Marte Eide Klovning.

 

Slik ser bildet ut

Vi har sett nærmere på tallene i vår region, og her vil så å si alle kommuner som ligger nært opp til E39 få flere innbyggere fram mot 2050. Sveio vokser mest prosentvis, men Haugesund vokser i rene tall og puster Karmøy i nakken om 30 år. Ullensvang (med Odda), Kvinnherad og Sauda er taperne.

– At unge flytter fra distriktene til mer sentrale strøk, gjør at fødselstallene også går kraftig ned i distriktene. I kommunene med stor fraflytting dør det flere enn det fødes, og denne utviklingen blir bare sterkere med årene, sier SSB-forsker Sturla Løkken.

Det er i og rundt de store byene på Østlandet at befolkningsveksten vil være tydeligst. Kommunene som vil oppleve nedgang i folketallet er typisk innlandskommuner, kommuner langs svenskegrensa og kommuner nord i Trøndelag og i Nord-Norge.

Den største veksten i antall personer finner vi nettopp i de store byene. Oslo er ventet å runde 700.000 innen få år og 800.000 innen 2050. Bergen er ventet å runde 300.000 og Stavanger 150.000 i 2030, sier Løkken.

 

Her er de nakne fakta

Folkemengde registrert per 1. januar 2020: 5 367 580 personer

Folkemengde framskrevet per 1. januar 2050: 5 972 155 personer

Befolkningsvekst 2020-2050: 11,3 prosent

 

Kommune                                  2020                2050          Endring pers.     Endring %

Utsira                                            198                240                    42                    21.2

Sveio                                         5.766             6.635                  869                    15.1

Haugesund                              37.357           41.545              4.188                     11.2

Tysvær                                    11.065            12.248              1.183                     10.4

Stord                                       18.759            19.501                742                       4.0

Fitjar                                         3.189              3.306                117                        3.7

Bokn                                            852                 879                  27                       3.2

Karmøy                                  42.186             42.991                805                       1.9

 

Vindafjord                               8.714                8.688               - 26                      - 0.3

Etne                                       4.062                3.931               - 131                    - 3.2

Bømlo                                   11.957             11.542               - 415                    - 3.5

Suldal                                     3.804               3.652               - 152                    - 4.0

Sauda                                    4.595               4.208               - 387                     - 8.4

Kvinnherad                          13.071             11.954             - 1.117                    - 8.5

Ullensvang                           11.048               9.620            - 1.428                  - 12.9

 Utbygging av infrastruktur skaper folkevekst. Både Bokn og Tysvær ligger langs E39 og vil vokse fram mot 2050 (Foto: Statens Vegvesen)

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund