- Har ikke tid til å vente

20.05.2020
Å vente i disse tider, er mye verre enn å gjøre feil, skriver NH-direktøren i kronikk i HA

Å sikre arbeidsplasser er viktigere enn noen gang! Offentlige investeringer i gryteklare prosjekter vil løse mye. I enkelte tilfeller er raske avklaringer alt som skal til, men beslutningene må tas nå!


Norge opplever i dag historisk høy arbeidsledighet, og det er anslått at oljeinvesteringene på norsk sokkel vil halveres de neste to årene, mens flere tradisjonelle offshore-markeder vil falle med mellom 60 og 70 prosent. Den maritime næringen opplever også stor pessimisme, og hver fjerde ansatt kan risikere å miste jobben de neste to årene. Alt dette er dramatisk for landet som helhet, men det gjelder særlig for regionen vår.


Nå er tvingende nødvendig med offentlige investeringer, på stat-, fylkes- og kommunenivå!


Det handler om arbeidsplasser, og vi trenger dem nå! Ikke om fire år. Derfor er det avgjørende at myndighetene gir klarsignal til prosjekter som kan gi effekt allerede i år! Heldigvis er det mange slike prosjekter i vår region, som er mer eller mindre gryteklare, og som derfor kan igangsettes raskt – og gi store sysselsettingsgevinster.


Rogfast


Rogfast ble stanset i høst, men må nå komme i gang igjen! Prosjektet er vedtatt i Stortinget, ferdig planlagt og prosjektert, og begge tverrslag-tunnelene på Arsvågen og Mekjarvik er ferdige til lavere pris enn budsjettert. De nødvendige kuttene ifm Kvitsøykontrakten er nå levert og kvalitetssikret, godt innenfor rammene som ble satt av Stortinget. Rogfast-prosjektet vil ha store sysselsettingseffekter, noe også samferdselsminister Hareide har anerkjent. Han har imidlertid bebudet at vedtaket kan drøye. Det er det nå ingen grunn til. Trykk på startknappen nå!


Hordfast


Beregninger fra Menon Economics viste nylig at igangsetting av Hordfast-prosjektet med broer over Bjørnafjorden og Langenuen ville innebære 25 000 arbeidsplasser i byggeperioden, og at mye av sysselsettingen ville kunne skje innenfor de tradisjonelle offshore-næringene. Etter at fylkesutvalget i Vestland først anbefalte fylkestinget å utelate ferjefri E39 fullstendig fra sine prioriteringer inn mot NTP, endte det heldigvis denne uken med at fylket nå likevel prioriterer ferjefrie E39, men uten at de klarte å bli enige om å anbefale broprosjektene i Hordfast. Da er det godt å vite at både stortingsflertallet og regjeringen i dag virker innstilte på å gjennomføre Hordfast. Vi håper viljen følges opp med raske avgjørelser, og at vi slipper forsinkende omkamper. Få prosjektet i gang nå!


Utsira Nord


Med dypt hav og gode vindforhold er området Utsira Nord det første stedet NVE har funnet egnet for flytende havvind i Norge. Utbygging av Utsira Nord vil bidra til å skape et hjemmemarked, og det vil vokse frem en helt ny industri i kjølvannet av en slik satsing. De aller fleste olje- og gassleverandørene i regionen vår har allerede kommet langt med havvind som nytt forretningsområde.


Multiconsult har tidligere anslått at utbygging av Norges første flytende vindmøllepark ved Utsira Nord vil kunne innebære 80 000 årsverk de neste 25 årene. Med havvind-klyngen, MET- og katapultsentrene, sammen med den unike offshore-kompetansen som befinner seg i regionen, så vil dette kunne bety enormt mye. Særlig i disse dager. Få det i gang nå!


Viewpoint Seafarm


Hos Westcon i Ølen har Transoceans oljerigg «Polar Pioneer» ligget i opplag lenge, men nå ønsker Haugesunds-selskapet Viewpoint Seafarm å kjøpe riggen for gjenbruk i sitt nye havbrukskonsept. Prosjektet kan ha oppstart allerede før sommeren, og gi en umiddelbar sysselsettingseffekt på 663 årsverk i den to år lange byggeperioden, og deretter 175 årsverk når produksjonen starter. Problemet er bare at Viewpoint Seafarm sliter med å få svar fra Fiskeridepartementet på søknaden om utviklingskonsesjon. Og riggen er planlagt til skraping, om ikke dette blir klart før sommeren. Få dette på plass nå!


Statlig skipsbygging


Maritimt Forum fremmet nylig en stor tiltakspakke overfor myndighetene som vil sikre den maritime næringen gjennom koronakrisen. Tiltakene vil kunne ha effekt allerede i 2020, og inneholder blant annet forslag om forsering av bygging av statlige skip, blant annet allerede planlagte minefartøy og forskningsfartøy. Slik flåtefornyelse vil bidra til aktivitet i hele den maritime næringskjeden. Til nærskipsfarten foreslo regjeringen i revidert nasjonalbudsjett denne uken 75 millioner kroner til en kondemneringsordning og 25 millioner kroner til flåtefornyelse. Dette er en forsiktig start, men det må langt større summer til om landet skal få en nødvendig grønn flåtefornyelse, og for at det skal kunne gi den nødvendige sysselsettingseffekten. Nå er det helt avgjørende at regjeringen bidrar med langt mer i den kommende industriproposisjonen. Få i gang nybyggene nå!


Det er viktigere enn noen gang å både opprettholde og skape nye arbeidsplasser. For mulighetene er mange, og de er gode. Men de forutsetter beslutninger nå! Å vente i disse tider, er mye verre enn å gjøre feil…


 

Bernt Jæger

adm.dir. Næringsforeningen Haugalandet
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund