- Har ryddet bort usikkerhet

23.09.2020
Metallverksjefen på Karmøy glad for EU-signal om CO2-kompensasjon
EU har ferdigstilt CO2-kompensasjonsordningen for konkurranseutsatt industri i perioden 2021-2030. Føringene gitt fra EU kan ved full, norsk implementering opprettholde norske industribedrifters konkurranseevne i det internasjonale markedet.

Ordningen kompenserer aktørene som slipper ut minst klimagasser og gir økonomisk støtte til kraftkrevende industri som er utsatt for karbonlekkasje. Dette skal motvirke at europeisk industri flytter produksjon til land som ikke har like streng klimapolitikk og at klimagassutslippene totalt blir høyere.

-Gjennom «Green Deal» skal EU styrke fremtidsrettet industri og prioritere klimavennlig produksjon, og er således en ambisiøs, grønn vekststrategi. Et styrende mål er å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050 – og dette er ikke et sideprosjekt, men noe av det som står aller høyest på agendaen i verdens største integrerte økonomi, sier direktør Ingrid Heradstveit Guddal ved Hydro Aluminium Karmøy Metallverk.

-Som del av dette presenterte Kommisjonen nylig en aksjonsplan, der aluminium inngår som en helt sentral byggekloss for fremtidens lavkarbonsamfunn. Et bærende prinsipp vil være at den mest klimavennlige produksjonen skal prioriteres fremfor mer forurensende produksjon i andre deler av verden, slik som vår fornybarbaserte aluminiumsproduksjon.

Guddal mener EU ønsker således å gå foran med ambisiøs klimapolitikk, men er fortsatt alene i verden med en CO2-kostnad for industrien. Når resten av verden ikke følger etter skaper det et paradoks for global, konkurranseutsatt industri som vår, og CO2-kompensasjon er derfor en forutsetning om vi skal lykkes i den globale konkurransen: Kort sagt, vil det vil være et enormt klimaparadoks dersom vår fornybarbaserte industri ender opp med å bli utkonkurrert av kullbasert industri som ikke møter tilsvarende klimareguleringer, sieer hun.

-De nye retningslinjene som EU har utarbeidet for CO2-kompensasjon i neste periode (2021-2030) anerkjenner dette, og gir et klart handlingsrom også for Norge til å sikre vår fremtidsrettede kraftforedlende industri. Norske myndigheter har jobbet godt for å sikre en god løsning i EU, og vi ser nå frem til at dette implementeres fullt ut også i Norge, slik at en stor usikkerhetsfaktor kan ryddes av veien og norsk industri kan satse videre, sier Guddal.

Les mer her

Les om Hydros planer på Karmøy

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund