- Kunnskap er den viktigste drivkraften

04.02.2021
Sivert Miguel Helland startet som maskinkadett på Edda Freya somme-ren 2020 og stortrives om bord sammen med sine kolleger i Østensjø Rederi.
Sivert Miguel Helland (28) jobbet på verft og bygget og reparerte store båter. Men hele tiden hadde han en drøm om at en dag skulle han bli sjømann.
Sivert Miguel Helland (28) jobbet på verft og bygget og reparerte store båter. Men hele tiden hadde han en drøm om at en dag skulle han bli sjømann. En drøm som absolutt var påvirket av bestefarens spennende fortel-linger om hvalfangst. I sommer begynte han som maskinkadett i Østensjø Rederi og trives allerede som fisken i vannet om bord på Edda Freya.

28-åringen fra Sandsøya kan skilte med både fagbrev som industrimekaniker og industrirørlegger og er således en fleksibel fagmann. Nå skal ferdighetene som maskinist spisses, og Sivert trives godt med å være i en læ-reposisjon. Han suger til seg alt han kan lære av de erfarne maskinistene og er omgitt av mange flinke læremestre.

- Læretiden har så langt hatt en bratt kurve. All teorien vi lærte på fagskolen skal nå settes på prøve i praksis. Jeg har fått god opplæring fra maskinistene om bord og har fått prøvd meg på mye forskjellig arbeid og vedlikehold. Er det noe jeg lurer på er det alltid gode svar å få.

Skryter over kameratskapet


Jeg hadde selv ansvar for lærlinger ved verftet der jeg jobbet før, og det er en fin erfaring å være under opplæring selv. Edda Freya er en stor og avansert båt med svært mange systemer, så her får jeg virkelig mulighet til å sette meg inn i interessante og utfordrende fagfelt, sier Sivert som startet kadettperioden 30. juni 2020. Han skryter over kameratskapet og stemningen om bord på Edda Freya og har følt seg godt ivaretatt fra dag en.

- At miljøet om bord skulle være så bra, har faktisk overrasket meg positivt. For med tanke på at rundt 100 personer skal omgås på et relativt begrenset område flere uker i strekk, er det mange ting som skal stemme overens. Her flyter praten mellom alle avdelinger og en får inntrykk av et kameratskap uavhengig av avdelinger. Det skaper trivselsfaktorer som er særdeles viktig på en slik arbeids-plass, sier han.

Allsidig bakgrunn


Sivert har god kjennskap til båter ikke minst fra sin tidlige-re jobb på Myklebust Verft.

Det har også gitt han kjenn-skap til systemene om bord og hvordan de er oppbygd. En arbeidserfaring som gjør at kadetten både kan se andre løsninger og i tillegg har god kjennskap til deler og kompo-nenter som blir brukt

- Blant annet har mine fagbrev som industrirørlegger og mekaniker gitt meg opplæring i sveising, noe jeg fikk god nytte av på den første turen. For tiden er jeg også sterkt engasjert i et rørbøyings-oppdrag der vi skal skifte ut et rørsystem til rustfritt, forteller 28-åringen som måtte flire litt da han oppdaget at han faktisk var eldre enn instruktø-ren sin..

- Instruktøren min om bord var med under “jobbintervjuet” mitt og har selv gått på Fagskolen i Ålesund. Han har der-med god kjennskap til hva jeg har lært i løpet av skolegan-gen og hva jeg trenger å få lært om bord. Nå er det nok litt uvanlig at kadetten er eldre enn instruktøren, men det har så langt ikke vært en ulempe, smiler han.

Denne saken stod nylig på trykk i magasinet Sjøfartstidene som Østensjø Rederi gir ut.

Produsert av:

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund