- Lys og liv i sentrum

19.11.2020
- Det er lys og liv fra Bytunet til Markedet, sier eiendomsmekler.
Jan Audun Lutro, næringsmegler og styreleder i Meglerhuset Rele, er positivt forundret over utviklingen i Haugesund sentrum og Haraldsgata i særdeleshet.

-Nesten ingen ledige lokaler, prisnivået holder seg og det er lite utskifting. I kontormarkedet skjer det også hyggelige ting; toppetasjen i Victoriahjørnet fylles opp etter å ha stått mer eller mindre ledig i flere år etter at Privatsjukehuset/Haugesund Medisinske flyttet til Helsehuset , sier Lutro.

Her skal bl.a. advokatfirmaet Elden inn, sammen med en annen aktør som foreløpig ikke er navngitt.

Lutro synes det er positivt at aktører utenfra vil inn i sentrum.

-De klassiske kjedebutikkene er mer eller mindre borte fra sentrum. Det er lokale krefter med nisjebutikker som utgjør det store flertall av nye butikker.

Han trekker også fram nyheten om at ScaleAQ (tidligere Steinsvik Group på Frakkagjerd) skal flytte inn i Haugesunds Avis-bygget og dermed skape økt aktivitet i denne delen av Haugesund sentrum.

Næringsmarkedet preges ellers av store variasjoner; noen går veldig bra, og andre sliter. Koronapandemien har skapt muligheter for noen, og utfordringer for andre, sier Lutro.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund