- Nå kommer IT-satsingen

13.08.2020
Få dybdekunnskap i et tema sentralt i det grønne skifte. HVL med nytt kurstilbud
Etter en omfattende kartlegging av kompetansebehov igangsatt av Næringsforeningen drar Høgskulen på Vestlandet nå i gang et nytt kurs: Digital strategi og forretningforståelse skal gi en grunnleggende forståelse både for hvilke ressurser og systemer som finnes i virksomheter, informasjonen de inneholder, og hvordan de støtter bedriftens prosesser.

Slik startet det

-Dette er en fantastisk mulighet for ledere, ansatte og forretningsutviklere i Haugalandsregionen å få dybdekunnskap og knytte nettverk -  i et aktuelt tema sentralt i "det grønne skifte". Digitalisering er et tema som er aktuelt for alle bransjer og for mange haster det kanskje å få laget en god plan eller en videreføring for dette arbeidet, sier Prosjektkoordinator i HVL Hilde Albertine Gjertsen.

Faget tar opp hvordan nye digitale teknologier påvirker og kan påvirke både rammevilkår og prinsipper for forretningsdrift innen ulike bransjer. Faget tar opp teknologier som regnes med under Industri 4.0, endring av forretningsmodeller og digital strategi.

Oppstart på studiet er 18. september med søknadsfrist satt til 4. september. Kurset gir 15 studiepoeng.

God mulighet for omstilling


Administrerende direktør i Næringsforeningen Bernt Jæger ser gode muligheter for næringslivet gjennom det nye kurset.

-Mange bedrifter i ulike bransjer befinner seg nå i en omstillingsfase. Kunnskap om digitalisering vil i høyeste grad hjelpe bedrifter gjennom denne fasen og inn i fremtiden, sier han og minner om at bedrifter kan søke på såkalte BIO-midler gjennom fylkeskommunen for å dekke videreutdanningen til ansatte.

Tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO) ble lansert som en del av regjeringens krisepakke tidligere i år og gjelder alle private bedrifter med omstillingsbehov.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen og hvordan du søker her.

Les mer om studiet her https://www.hvl.no/studier/studieprogram/digital-forretningsforstaelse/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund