- Overdrevne forventninger til havvind

14.05.2010
Offshore havvind vil ikke erstatte oljen. Det er et potensielt interessant marked, men vi tror ikke det er en kjempestor sjanse for norsk maritim industri, sier Håkon Raabe, bedriftsrådgiver i Sintef.

Raabe snakker om de store forventningene hos den maritime indusrien til utbygging av vindkraft i Nordsjøbassenget.

SINTEF MRB og Møreforskning har kartlagt hva norsk maritim industri har å tilby a- Ovktørene i utbyggingen av Doggerbank-feltet.

Oppdragsgiver er Maritimt Forum Nordvest, med 700 maritime aktører i Norge på medlemslisten.

– Den største optimisten har ment at dette vil bli det nye oljeeventyret, mens andre har vært skeptiske. Vi ønsket å få mer kunnskap inn i debatten, sier daglig leder Arnfinn Inggjerd.

Les mer her:
http://www.tu.no/energi/article244819.ece
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund