- Staten er en krevende kreditor

18.11.2020
-Alle vil gjøre opp for seg, de jobber som galne, sier en som jobber tett med pressede bedrifter.
Bjørn Oddvar Madsen og hans kolleger i Rogaland Ressurssenter skal jobbe med utvikling av bedrifter. De siste månedene er mye av tiden brukt til å redde hardt pressede virksomheter fra skifteretten..

-Det er mange som sliter tungt, og som frykter den dagen da de må betale tilbake det de skylder, sier Madsen.

-De har gjerne fått utsettelse på betaling av skatter og avgifter, og ser at tiden løper ut. Mange er familiebedrifter, som ser egenkapitalen bli spist opp og livsverket satt i spill. De jobber som galne og vil gjerne gjøre opp for seg, men møter et statlig apparat som viser svært liten vilje til fleksibilitet. Jeg opplever bankene som fleksible, men i Skatt Vest er praksisen streng. Staten er en krevende kreditor sier Madsen, som frykter konkurser ut på nyåret hvis ikke etableres ordninger som gir adgang til en fornuftig nedbetalingsordning.

Lederen i Rogaland Ressurssenter bruker mye tid på å hjelpe bedrifter til å forhandle fram avtaler med kreditorene.

-Jeg trodde mange ville komme seg gjennom dette når den første bølgen la seg. En del bedrifter har hatt god utvikling denne høsten, men nå strammes det til igjen. Mange sitter med et underskudd som må gjøre oss opp i en situasjon der egenkapitalen er dunstet bort, sier Madsen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund