Bruktboligprisene her til lands falt 0,8 prosent nominelt i november, men steg 0,2 prosent korrigert for sesongvariasjoner, ifølge prisrapporten lagt frem av Eiendom Norge onsdag.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret,  som har vært foredragsholder på Byggarena de to siste årene,  konstaterer at det som ventet ble et fall i de nominelle boligprisene i november.

– Utviklingen i denne november-måneden var likevel ikke fullt så svak som i november i 2017 og 2018, mens den var svakere enn november i de tre foregående årene 2014-2016, sier Macic.

– Veldig, veldig rart


Denne måneden føyer seg i rekken av måneder med en relativt stabil utvikling, mener Macic.

– Høsten har hittil utviklet seg mer positivt enn vi ventet, effekten av renteøkningene tar lengre tid enn forespeilet, og dette indikerer en ventet svakere start på nyåret enn det som er vanlig.

Hvis boligmarkedet ikke viser noen tegn til å ha registrert at det har kommet fire renteøkninger det siste året, så er det veldig, veldig rart, sier Macic.

Direktør i Norsk Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener man sjelden har sett et såvelfungerende boligmarked gjennom et helt år.

– Tallene for november bekrefter trenden med et år som har gitt rekordmange boligsalg og moderat prisutvikling, sier Geving.