- Vi kan ta hele veien

02.10.2019
Slik ser det statlige veiselskapet Nye Veier for seg at veistrukturen i framtida klan bli.
Nye Veier  vil ta Haukeli-prosjektene og kutte reisetiden mellom  Bærum til Bergen til 3.5 timer
Nye Veier vil ta hele Haukeliprosjektet. Det kan gi 3,5 timers reise fra Bærum til Bergen.

Nye Veier er etablert for å gjennomføre raskere og rimeligere bygging av store veiprosjekter. I en ny rapport har de sett på hvilke prosjekter som kan passe i selskapet. Øst-vest-traseen som her blir kalt Drammen-Bergen og omfatter E 134 og Riksveg 13, blir ansett som et prosjekt som passer godt, skriver havis.no.

Rapporten mener kostnaden for Øst-vest-prosjektet kan reduseres fra 169 milliarder til 110 milliarder kroner. Dette er en høyhastighetsvei med helt ny trasé på deler av strekningen, spesielt i Telemark.


Nye Veier er klar på at det bør bygges en arm til Bergen fra E 134, for å korte ned reisetiden mellom Norges to største byer, Oslo og Bergen. Foreløpige beregninger sier at reisetiden mellom Sandvika og Bergen kan bli 3,5 timer med ny vei med 110 km/t.


For E 39 mellom Bokn og Stord ser man en kostnadsreduksjon fra 27 til 18 milliarder. Utbyggingen er planlagt å halvere kjøretiden på strekningen, og at det blir fire felt hele veien. Ny vei vil være 73 km, mot 87 i dag. Fartsgrense er tenkt til 110 km/t, men med mulighet for 120 km/t seinere. Da må det også bygges ny Bømlafjordtunnel. Det kan også vurderes en tunnel fra nord i Sveio til nord for Leirvik. De vil gi enda kortere reisetid – om du ikke skal til Bømlo, da.


Videre vil Nye Veier se på hvordan vei mellom Bokn og Os kan kobles med en ny vei fra E 134 mot Bergen. Da ser man for seg en indre veilinje fra Stord til Eikelandsosen. Påkoblingen kan da komme enten forbi Rosendal eller Strandebarm.


Kilden for saken er rapporten: Nye Veiers potensial for bedre og kostnadseffektiv veiinfrastruktur: Nasjonal transportplan 2022–2033. Dette er inngår i arbeidet med NTP.


Godt nytt

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) mener rapporten er veldig godt nytt for Haugalandet.


– Nye Veier bygger det som er mest formålstjenlig først. Det er så gode data på nytten av haukeliveien, og dette gjør det enklere å komme i gang raskere, sier Stensland.


Det jobbes nå med rullering av Nasjonal transportplan, og Stensland mener timingen derfor er god, og at det er viktig at Nye Veier så klart peker på E 134 som den viktigste øst-vest-forbindelsen.


– Vi er ikke i mål, men dette gir ekstra moment for å få dette fram i NTP. Det er også viktig at strekningene på E 39 i regionen trekkes fram, og at dette kobles mot Bergen, sier Stensland til havis.no.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund