- Vi må unngå flere kostnadssprekk

13.10.2020
Rogfast og Hordfast står sterkt, men Knut Arild Hareide vil ha nytenkning i samferdselspolitikken
På samferdselsmøtet «Det nye Vestland» i Bergen tirsdag varslet samferdselsminister Knut Arild Hareide (Kr.F) nye toner i ny Nasjonal Transportplan (NTP), som legges fram neste år.

Vi må få mer igjen for alle pengene vi bruker. Mindre statlig detaljstyring av prosjektene, tidligere involvering av entreprenører og økt fokus på kostnadsstyring, blir kriterier samferdselsministeren vil legge økt vekt på i prioriteringen av samferdselsprosjektene framover.

Hareide advarte mot kostnadssprekken vi ser og har sett på mange prosjekter, og pekte særlig på jernbaneprosjekter på Østlandet som er blitt både to og tre ganger dyrere enn budsjettert.

-Det var også lurt å sette foten i bakken på Rogfast-prosjektet, og stille strenge krav til Hordfast-utbyggingen. Ned med kostnadene og opp med samfunnsnytten, sa Hareide og fikk støtte av utbyggingssjefen i Statens Vegvesen, Kjell Inge Davik.

Hareide ble utfordret om det er ting som tyder på at disse to prosjektene kan bli stanset. Han ordla seg på en måte som gjorde at det neppe vil skje. Men han holdt kortene tett til brystet og ville ikke si mer om konklusjonen. Det han derimot sa er at Stortinget i løpet av høsten vil få en orientering om Rogfast-prosjektet etter den foreløpige pausen som ble tatt for ett års tid siden..

Samferdselskonferansen i Bergen arrangeres av næringsforeningene på Vestlandet, hvor NH er en av fire aktører.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund