- Vil bety mye for E134

10.12.2020
En arm til Bergen vil gjøre E134 enda mer aktuell som hovedferdselsåre mellom øst og vest.
Stortinget vil ha utredning om videreføring av E134 til Bergen. Høyre har snudd...

Ni stortingsrepresentanter fra Frp, Ap og Sp i Rogaland, Hordaland og Telemark fremmet nylig et forslag om  en konseptvalgsutredning (KVU) for bygging av en forlengelse (arm) av E134   til Bergen. Forslaget ble behandlet og anbefalt i Transport- og kommunikasjonskomite, der også Høyre stemte for. Nå ble saken endelig vedtatt i Stortinget torsdag ettermiddag, og Terje Halleland fra Frp Vindafjord er glad for avgjørelsen.


- Jeg ser med forventning fram til en utredning, for jeg er rimelig trygg på at den vil gi et positivt resultat. Statens Vegvesen har tidligere laget en egen og omfattende øst-vest utredning, og der blir det synliggjort at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved utbygging av E134 vil bli betydelig større ved bygging av arm til Bergen. Jeg håper utredningen kan bli ferdig til neste vår, slik at vi kan ta arm til Bergen med i planleggingen av neste Norsk Transportplan, sier Halleland.


Halleland har jobbet intenst med å promotere E134 i kampen om samferdselsmidler. Han håper at Stortinget kan få til behandling bygging av tunnel mellom Seljestad og Røldal til våren med oppstart i 2022.

-Da vil vi være på veg mot neste etappe, som er tunneler over Haukeli og vintersikker E134. Men strekningen Bakka-Solheim i Vindafjord/Etne er også viktig for å gjøre E134 til en god hovedferdselsåre mellom øst og vest, sier Halleland.

 Terje Halleland (Frp): Arm til Bergen vil bety for lønnsomheten i E134-prosjektet.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund