100 nye arbeidsplassar til Vikebygd

29.01.2020
Beskyttelsesveggen til Ekofisk 2/4 T klargjøres for slep fra byggeplassen i Ålfjorden mot Ekofisksenteret. (Foto: Norsk Oljemuseum)
For vel 20 år siden nådde oljeboomen lille Vikebygd i Vindafjord. Nå står kanskje eit nytt eventyr for døra..
- På Dommersnes kjem det til å vere om lag 70 til 100 personar under produksjonstida. Då vil det og bli behov for kost og losji for desse. Det vil og bli behov for betong, bemanning, transport og logistikk, kranar, elektro-, røyr-, og snekkartenester, sa prosjektleiarr i Kværner Erik Stormyr på folkemøtet for litt sidan.

Stormyr og legg vekt på at dei enno er i planleggingsfasen og har ikkje bestemt kvar dei skal gå til innkjøp av desse tenestene.

I følgje ein studie utført av Multiconsult, vil heile utbyggingsprosjektet i Vindafjord kommune  kunne gi ringverknadar på 1550 til 3000 årsverk til norsk næringsliv. Kværner estimerer ein ringverknadseffekt på rundt 800 årsverk for sin kontrakt, noko som også gjeld effekten av innkjøp og samarbeid, der industriområdet Dommersnes er medrekna

- Me kan jo ikkje legge skjul på at me håpar aktiviteten vil gi ringverknadar i lokalt næringsliv. Med aktivitet kjem fleire folk, og det kan spele inn på alt frå busselskap til butikkar, matservering og overnatting, seier Vierdal i følge medvind24.no

- Me veit at aktiviteten ved Dommersnes kjem til å vere i produksjonstopp om lag eit år, og vil gjere det me kan for at Kværner blir nøgde med tilrettelegginga, understrekar Vierdal.

Olje- og gassplattformene blir dei første i verda som skal forsynast med kraft frå ein flytande havvindpark.

Vindturbinane får ein kapasitet på 88 MW og vil forsyne om lag 35 prosent av det årlege behovet for elektrisk kraft på dei fem plattformene Snorre A, B, og Gullfaks A, B og C. Utsleppa blir med dette kutta med 200 000 tonn per år, om lag det same som 100 000 personbilar

Optrimist
- Me håpar at aktiviteten på Dommersnes kjem til å ha stor betydning for lokalmiljøet. Kanskje blir det eit nytt industrieventyr, sa ordførar i Vindafjord kommune, Ole Johan Vierdal då han opna folkemøtet i Vikebygd onsdag ettermiddag. Han legg til at det blir kjekt å sjå ein meir permanent aktivitet på kaien ved Dommersnes.

Vindafjord kommune saman med Equinor og Kværner inviterte til ope folkemøte onsdag 22. januar om den komande aktiviteten på industriområdet Dommersnes. Hausten 2019 blei det kjent at Equinor og partnerane på felta Snorre og Gullfaks investerer 5 milliardar kroner i utbygginga av havvindparken Hywind Tampen som vil bestå av elleve vindturbinar. Kværner blei tildelt ein kontrakt på 1,5 milliardar for prosjektering, anskaffing,  konstruksjon og installasjon av flytande betongskrog til vindturbinane. Skroga skal byggast ved Kværners verft på Stord og Dommersnes i Vindafjord. Aktiviteten ved Dommersnes kjem i hovudsak til å dreie seg om glidestøyping av botnseksjonane til vindturbinane

Oljeepoken i Vikebygd

Næringslivet i Vikebygd er mest kjent for byggingen av Ekofisk-veggen i 1988/89. Dette var en slags redningsaksjon for selve senteret i Ekofiskfeltets virksomhet. Oljetanken.

Problemet med oljetanken var at den sank ned i havbunnen litt mer for hvert år. Dermed kunne høye bølger komme over og dermed utgjøre en trussel for verdier og liv. Det ble besluttet å bygge en vegg rundt tanken. Oppdraget ble gitt til 'Peconor' som også tok prosjektnavnet Ekofisk.

Det var lenge usikkert hvor firmaet ville bygge veggen, men valget falt på Vikebygd. Mange var i mot, men de fleste var svært positive. Lysende optimisme for fremtiden ble spådd. Man skulle ikke bare få dette oppdraget, men også flere og på denne måten få en fot innenfor oljebransjen. Grunnlaget til veggen skulle uansett legges i Rotterdam (Holland), og etterpå fraktes til Norge med båt. Hver halvdel for seg.

Til dette brukte man en spesialkonstruert båt, som kunne heve og senke seg som det passet. Dette er den største båten som noensinne har vært innom Ålfjorden. Den var enorm. Etterhvert kom bygningsarbeidet igang. Det handlet for det meste om armering og støyping. På det meste var nesten 1000 mann i sving. De fleste bodde i brakkeleiren som man hadde installert. Svært mange av bygdefolkene fikk seg jobb, og tjente gode penger så lenge prosjektet varte.

Da begge halvdelene av veggen var ferdig, ble den slept ut i Nordsjøen. Flere fikk fortsette jobben også i Nordsjøen, ved installeringen. Den tok et par måneders tid, før den var komplett.

Ettersom man hadde bygget ut industriområdet på Dommersnes, hadde man klare tanker om at man skulle kapre andre prosjekter også. Blant annet var det stor kamp om byggingen av Draugen plattformen. Vikebygd tapte kampen, og den ble bygget i Vats i stedet.

Etter denne tid har industriområdet for det meste stått urørt. En del av området har i ettertid vært benyttet til lagring av bilvrak, før de har blitt skipet videre.(Kilde: Wikipedia)


Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund