290 millioner kroner til testing av flytende havvind på Karmøy!

30.03.2020
EU gir 290 millioner kroner til testing av flytende havvind på Karmøy. Bilde.Norwegian Offshore Wind Cluster.
Kan bli et av de største EU-finansierte prosjektene i Norge...
Et internasjonalt konsortium har fått tilsagn om støtte fra EU til et prosjekt som skal designe, bygge,
installere og drifte en flytende havvindmølle ved testsenteret på Karmøy. Dette vil være første gangen 10 MW vindturbin brukes på et flytende fundament. Prosjektet har som formål å demonstrere et flytende betongfundament, OO-Star, som er utviklet av Dr. techn. Olav Olsen. Unitech Offshore skal levere de undersjøiske kablene. Blant andre deltagere er Kværner og DNV GL.

Den flytende vindturbinen skal installeres på testfeltet til Metcentre og Sustainable Energy Catapult 10 km vest for Karmøy. De norske deltakerne er alle del av Norwegian Offshore Wind Cluster som har koordinert arbeidet fra norsk side.

Hovedmålet med FLAGSHIP-prosjektet er å demonstrere en kostnadseffektiv 10 MW flytendeoffshore vindturbin for å sikre at kostnad per MWh reduseres til 40-60 € / MWh i 2030.

I evalueringen fikk prosjektet full score fra EU-kommisjonen og ble derfor valgt blant 14 konkurrerende konstellasjoner. Partnerne er nå invitert til å starte prosessen for å lande den endelige avtalen som innebærer en støtte på omkring 25 millioner euro.

Samarbeidet om prosjektsøknaden startet allerede våren 2019, og i samarbeid med EU-ekspertene i Innovasjon Norge.
Konsortiet, som ledes av spanske Iberdrola, består av selskaper og institusjoner fra Norge (Dr.techn. Olav Olsen, Kværner, Unitech Offshore, MetCentre, DNV GL), Spania (Core-Marine, Cener, IHC, Zabala Innovation Consulting), Frankrike (EDF) og Danmark (DTU).

Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et totalt budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014-2020 er EU-programmet verdens største satsing på forskning og innovasjon.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund