Alt klart for stormøte i Tysvær

14.02.2019
- Flott om folk stiller mannsterkt opp på dette møtet, sier NH-direktør Egil Severeide (t.h.) sammen med medarrangørene Øyvind Halleraker (Hordfast), Vidar Vorra (Haugaland Vekst) og Tysvær-ordfører Sigmund Lier.
Brikkene faller på plass til stormøte om samferdsel i Tysvær 29. mars.
Arrangementet som Næringsforeningen med samarbeidspartnere arrangerer i Tysværtunet i Aksdal fredag 29. mars fra kl. 0930 – 15.30 er åpent for alle, og har allerede fått bred oppmerksomhet.

Her kan du melde deg på!

Spennende innhold

Veimøtet arrangeres- ikke uten grunn-  i knutepunktet Aksdal der E-39 og E-134 møtes. Blant dem som deltar er leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite Helge Orten, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, professor Victor Norman og Hordfasts Øyvind Halleraker.

Prosjektlederne i Rogfast og Hordfast, Tor Espedal og Signe Eikenes gir status for de store samferdselsløftene i regionen, og Børge Skårdal i AS Haukelivegen tar for seg utfordringene for E134. Adm .dir. Egil Severeide i Næringsforeningen Haugalandet vil sammen med sine kolleger i næringsforeningene i Bergen, Stord og Stavanger  (Vestlandsalliansen)  peke på mulighetene de store samferdselsprosjektene vil gi for næringslivet. Det vil også bli innslag fra bedrifter i regionen, NHO og LO, samt fylkesordførere og stortingspolitikere fra Rogaland, Hordaland og Telemark.

Vestlandet må stå sammen

Vestlandsalliansen (næringsforeningene i Bergen, Stavanger, Haugalandet og Stord), Tysvær kommune, Hordfast AS og Haugaland Vekst ønsker gjennom dette møtet å sette fokus på den felles innsatsen som er nødvendig for å få gjennomført en moderne 4- felts ferjefri E39 mellom Bergen og Stavanger  og nødvendige oppgraderinger E-134 mot Oslo.

Realiseringen og moderniseringen av disse viktige hovedfartsårene vil være avgjørende for næringsutviklingen for hele vestlandsregionen fra Bergen til Stavanger. Regjeringen er i full gang med å utarbeide ny Nasjonal transportplan (NTP), og kampen om prioriteringer og statlige midler blir ikke mindre enn før. Skal Vestlandet få gjennomslag for en rask realisering av sitt kanskje viktigste prosjekt, ferjefri E39, må fylkene og regionene stå sammen.

Møtet skal bidra til at vi får styrket samarbeidet for bedre samferdselsløsninger, og til å binde Vestlandet bedre sammen. Vi må skape vekst og mobilitetsforutsetninger som vil styrke vår konkurransekraft og bidra  vi til at får en god samfunns- og næringsutvikling til beste for alle.

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund