Altfor få haugalendinger griper muligheten

10.12.2020
Regionansvarlig Forskningsrådet Rogaland, Hilde Aarsheim, ser gjerne at flere fra Haugalandet benytter seg av SkatteFunn
Kan gi store besparelser
SkatteFUNN-ordningen har eksistert i mange år, og har gitt kjærkomne midler til mange bedrifter som utvikler nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser sett i forhold til det som finnes på markedet i dag. Men i følge Hilde Aarsheim i Forskningsrådet, er vi ganske dårlige til å utnytte muligheten her i regionen vår. Kun rundt 15% av tilskuddene for hele Rogaland gikk til Nord-Rogaland i 2019. Potensialet er med andre ord ganske så stort.

Hva skyldes det lave søknads- og følgelig tilskuddstallet på Haugalandet?

-Det er mulig det blir oppfattet som veldig tidkrevende og utfordrende, men sannheten er at det er en ganske ubyråkratisk søknadsprosess, sier Aarsheim. -Det er nettopp laget en ny guide som tar deg gjennom prosessen trinn for trinn, og det finnes også instruksjonsvideoer. Dette er noe alle skal kunne klare, men det finnes jo gode hjelpere i virkemiddelapparatet som kan hjelpe. Validé er en av disse.Et firma som har veldig gode erfaringer med bruk av SkatteFUNN er Westcon Power & Automation AS. Leder marked og forretningsutvikling, Frode Skaar, forteller at de driver mye med innovasjon og utvikling av nye systemer til grønn skipsfart, og da er SkatteFUNN et veldig nyttig virkemiddel for dem.

-Det er en relativ enkel søkeprosess, og vi skriver søknader selv, sier Skaar. Noen av prosjektene de har fått støtte til den siste tiden er:

- Utvikling av høy-effekt ladesystem og nullutslippsfartøy
- Videreutvikling av nullutslippshurtigbåt
- Nytt brokonsept WPA

Innovasjonsgraden er jo ofte høyere i krisetider, kanskje pandemien vi er inne i kan inspirere flere til å søke?
-Jeg håper det, sier Aarsheim. -Det er mulig å søke fra 1. januar. Søknadsfristen er 1. september, men jeg anbefaler alle om å søke tidligst mulig for å sikre forutsigbarhet i prosjektene til søkere, oppfordrer Aarsheim. HER kan du lese mer.

FAKTA OM SKATTEFUNN:

  • Skattepliktige virksomheter innen alle næringer og selskapsformer med norsk organisasjonsnummer kan søke

  • Krav til prosjekter: Målrettet og avgrenset, nyutvikling innenfor produkt, tjeneste, prosess, kunnskap eller ferdigheter, nyttig for bedriftens videre kommersielle aktivitet

  • Øvre grense for fradragsgrunnlaget er 25 millioner kroner

  • Fradragsprosenten er 19%

  • Timesatsen er 1,2 promille av avtalt lønn, maksimal timesats 700 kroner

  • Antall timer som kan føres per ansatt per år er 1.850

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland