Aluminiumbru over Langenuen?

17.06.2020
Aluminium kan konkurrere med stål i bru mellom Tysnes og Stord på "nye" E39
– Vegvesenet har gjennomført et utviklingsprosjekt for bru over Langenuen på strekninga E39 Stord-Os for å finne potensial for kostnadsreduksjoner, sier Daniel Tran, risikoingeniør i Statens vegvesen i en melding fra Vegvesenet.

Brua over Langenuen mellom Stord og Tysnes er kostnadsberegnet til omlag fem milliarder kroner inkludert merverdiavgift, usikkerhet og byggherrekostnader.

Det er planlagt fire-felts motorvei og 110 km/t på strekningen. Hovedspennet til hengebrua er om lag 1200 meter. Prosjektet viser at en brukasse i aluminium kan redusere kostnadene med anslagsvis 14 millioner kroner.


– Aluminium har en rekke fordeler. En aluminiumsbru korroderer ikke ettersom oksidbelegget til aluminium beskytter mot korrosjon. Maling er derfor ikke nødvendig. Aluminiumen i brua kan dessuten inneholde opp mot 70 prosent resirkulert materiale, og er derfor et både klimavennlig og kostnadsreduserende materialvalg, poengterer Tran.

– At det er mulig å bygge brukasse i aluminium påvirker markedet, og vil gi økt konkurranse. Dette kan føre til at kostnadene for byggingen blir lavere, sier Tran.

– Å velge aluminium gir muligheter for norsk nærlingsliv, siden verftene her til lands har svært høy kompetanse på bygging med aluminium. Men gode produsenter finnes også i utlandet. Vi har allerede utført en konseptstudie med konvensjonell brukasse i stål, og har derfor hatt et godt sammenlikningsgrunnlag for å sjekke om aluminiumsalternativet kunne være konkurransedyktig, forklarer han.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund