Åpner lakserute Stord-London

07.05.2020
Haugesundsrederi gjør alvor av å flytte last fra vei til sjø
Haugesundsrederiet North Sea Containerline er innvilget 25 millioner kroner i støtte fra Kystverket for å åpne en ny lakserute mellom Stord og London.

Støtteordningen skal stimulere til å få mer konteinertransport fra land til sjø. NCL hadde opprinnelig søkt om å få 40 millioner i støtte, men fikk altså inncvilget godt over halvparten av det. Det er knyttet klare betingelser til innvilgelsen av søknaden

Forretningsutvikler Martin Torkelsen i NCL sier til bladet "Sunnhordland" at målet er å få ruta i gang mellom Stord og London, og senere Rotterdam, allerede før årsskiftet.

Kystverket har stilt som krav at ruta skal være i drift  innen mars 2021.

-Denne støtten gir oss muligheten til å utvide servicen vår. Nå kan vi jobbe målrettet med å flytte last fra vei til sjø, sier Torkelsen.

Administrerende direktør Bente Hetland i NCL har følgende kommentar til Kystverkets innvilgelse av søknaden::

Vi i NCL er svært glade for innvilgelse av søknaden vår til å starte en ny service fra Vestlandet til UK, med innvilget støtte vil vi få tilskudd pr. container vi flytter fra vei til sjø. Det er et sårt behov i markedet for ytterligere muligheter sjøveien, nå er det kun opp til NCL å ha et godt nok tilbud til at vareeiere på Vestlandet ønsker å bruke sjøveien både til kontinentet, langs kysten og til/fra UK.

Ved at vi har mulighet til å utvide servicen gjør at det totale tilbudet NCL har i markedet blir bedre med utvidet kapasitet og hyppere frekvens slik som næringslivet trenger for å satse på logistikken sjøveien. Miljømessig har dette stor konsekvens for antall tonn CO2 utslipp i vår region, samt vi får mulighet til å fjerne noen av de utenlandske bilene på veien og gi oppdrag til lokale transportører for å påse at containerne er klare på kai til lasting ved skipenes ankomst. Nå er vi i en svært utfordrende tid som påvirker oppstartsdato noe, men vi har et mål om å starte ukentlig service fra Q4 2020.

Eldøyane

Havnesjef Inge Espenes sier til Stord24 at det fort kan ta ett år før arbeidet med ny kai på Eldøyane er ferdig. Han tror likevel ikke det vil stanse prosjektet, fordi det er flere kaier å bruke.

Havnesjefen vedgår at det er betryggende at NCL har fått tilsagn om offentlige midler, ettersom Stord kommune har tatt på seg en viss risiko ved å investere i kaien.

– Det er klart dette er betryggende. Vi bygde jo kaien litt på grunn av NCL. De får vel ikke brukt disse pengene på andre ruter enn denne, sier Inge Espenes.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund