Bærekraftdagen

Bærekraftdagen

Dagen for de som jakter muligheter i det grønne skifte

På bærekraftdagen handler det om de tre dimensjonene som utgjør bærekraftig utvikling: Økonomi, miljø og sosiale forhold.

Bli med på en dag full av læring, inspirasjon og nyttige verktøy!Pris: Kroner 990 ,- eks. mva
Meld meg på
Side Image

Wenche Fredriksen: Mangfold og inkludering - Det handler om oss alle

Wenche Fredriksen er Head of Diversity & Inclusion i DNB. Hun har jobbet 30 år i Accenture, både som konsulent og i HR. Hun har innehatt rollen som Nordic Inclusion & Diversity Lead i mange år. Wenche er en inspirerende historieforteller som aktivt bruker sine livserfaringer til å utfordre og bygge en mer mangfoldig og inkluderende verden.
 
Side Image

Erlend Bjørklund: Naturrisiko - en praktisk veileder

Hvordan kan næringslivet ta en del av omstillingen til et mer naturpositivt samfunn?  Erlend Bjørkulund gir deg en praktisk veileder

Erlend er Manager i PwCs bærekraftsavdelig og er leder for tjenesteområdet Klima og Natur. Han har omfattende erfaring med klima- og naturrisiko, bærekraftstrategi og ledelse. Som konsulent og bærekraftsrådgiver jobber han mye med styrer og ledergrupper på tvers av bransjer, herunder industri, energi, bygg- og anlegg og handel. Erlend jobber også mye som foredragsholder innen klima- og naturfaget, herunder på Revisorforeningens Bærekraftsakademiet i mai 2023 om kommende rapporteringskravene fra EU. Gjennom årene i PwC har Erlend også vært hovedforfatter av en rekke offentlige rapporter for å spre kunnskap og klimaledelse, herunder;

Naturpositiv ledelse: En praktisk veileder til arbeid med naturrisiko i næringslivet
Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter
Wine in a warming world: Climate change impacts on wine-growing countries
Konkurransekraft i et utslippsfritt samfunn: Klimarisiko for anleggsbransjen
Klimakontrollen.no, en interaktiv nettside som illustrerer politisk status til norsk klimapolitkk
 
Side Image

Hanne Ek - Energi.AI

Slik kan kunstig intelligens løse utfordringer rundt bærekraftrapportering.

Hanne Ek er CFO og Co-gründer i Energi.AI. Hun brenner for å finne de beste løsningene som hjelper oss nå et netto nullutslippssamfunn. Med over 15 års erfaring innen økonomistyring, strategi og prosessoptimalisering, vil Hanne skape produkter og tjenester som bidrar til å nå målet i parisavtalen. Bærekraft og økonomi går hånd i hånd - Her har hanne den bakgrunnen som trengs for å kunne gi gode råd til bedrifter som ønsker å bli mer bærekraftige ved hjelp av kunstig intelligens.
Side Image

Merethe P. Haftorsen: Situasjonen på Arbeidsmarkedet i Rogaland

Direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen brenner for at vi skal gi flere mulighet til å delta i arbeidslivet. På Bærekraftdagen skal hun snakke om arbeidsmarkedet i Rogaland, hvem som står utenfor skole og arbeidsliv, og hvordan vi kan jobbe for å ta i bruk ressursene deres.

Haftorsen er utdannet sosiolog fra Universitetet i Bergen. Hun har hatt ulike roller og lederstillinger i NAV før hun ble direktør i 2018. Merethe har også erfaring fra privatsektor med rekrutterings- og HR-arbeid.
 
Side Image

Bjørn Kjærand Haugland: Skift - et næringslivsledet klimainitiativ

Bjørn Kjærand Haugland er Adm.direktør i Skift Norge. Skift er et næringslivsledet klimainitiativ, hvor målet er å hjelpe norsk næringsliv med å bidra til at Norge når klimamålene om 55 prosent utslippskutt innen 2030 – i tråd med Parisavtalen. De jobber for dette gjennom samarbeid, nettverk, kompetanseheving og politisk påvirkning.
 
Fra Bjørn får vi et engasjerende foredrag om hvorfor næringsliv, organisasjoner og offentlige virksomheter skal bry seg om naturmangfold. Hvilke forretningsmuligheter kan den grønne omstillingen gi, og hvilke virkemidler trenger vi?

 
Side Image

Ingvild Haugen viser vei i bærekraftjungelen

Ingvild Haugen er levende opptatt av bærekraftig samfunnsutvikling, og jobber med nettopp det som mulighetsutvikler i Haugaland Vekst.
Hun gir oss en oversikt over noen av de viktigste rammene og utviklingene på bærekraftsområdet, slik de angår oss i vår region. Hva skjer internasjonalt, i EU og nasjonalt, som vi må forholde oss til på Haugalandet? Og ikke minst – hvordan kan vi samarbeide her hjemme? Målet vårt må være å unngå å gjøre det samme bærekraftsarbeidet mange ganger, på hver vår front.
 
Ingvild er utdannet agroøkolog og opptatt av sammenhenger, synergier og samarbeid i bærekraftsarbeidet. For tiden jobber hun bl.a. med grønt industriløft for Haugalandet, og har god oversikt over hva som rører seg på bærekraftsområdet, både lokalt og internasjonalt.
 
Side Image

Ineke de Rezende: Kommunikasjon og dulting

Ineke de Rezende er en pådriver for bærekraftig utvikling. Hun er initiativtaker til Bærekraftdagen og en felles bærekraftstrategi for Haugalandet. På Bærekraftdagen skal Ineke snakke om kommunikasjon og «dulting». Får du ikke folka dine med deg, får du lite gjort! Her får vi gode råd med på veien.
 
Ineke har utviklet og foreleser i studiet "Bærekraftig forretningsutvikling" på Høgskulen på Vestlandet, og er leder i Næringsforeningen Haugalandets ressursgruppe "Grønn lønnsomhet". Så langt har hun bidratt til at nesten 40 virksomheter har utarbeidet bærekraftstrategier. Nå er hun i tillegg bærekraftleder i Norconsult. Der skal hun fortsette å bidra til bærekraftig utvikling både internt og eksternt.

 
Side Image

Case: Carlos Abdo Monclair - Carlos kaffebar

Vi blir bedre kjent med Carlos Abdo Monclair.

Tidligere restauranteier i Aleppo, Syria. Nå daglig leder hos Carlos kaffebar, som inkluderer to kaffebarer og en bistro i Haugesund.
Han har høyt fokus på sosialt mangfold og ønsker å gi alle folk en sjanse, uansett bakgrunn.
 
Side Image

John Sverre Rønnevik: Klimaregnskap – trolig virksomhetenes viktigste verktøy for å bli bedre

John Sverre Rønnevik skal snakke om hva klimaregnskap er, hvorfor det er viktig, og hvordan du kan få det på plass enklest mulig.

Rønnevik jobber i dag hos Deep Wind Offshore med havvind. Før dette har han arbeidet med bærekraftsrelaterte tema i Asplan Viak, Vegvesenet og i petroleumsindustrien offshore. Han har også arbeidet som yrkesoffiser i Forsvaret, både i inn- og utland. Rønnevik har en bachelor i militære studier fra Sjøkrigsskolen, en master i demokratibygging fra Universitetet i Bergen, og en master i klimaendringsledelse fra Høgskulen på Vestlandet. 
 
Side Image

Case: Hvordan gjøre arbeid med biologisk mangfold til et konkurransefortrinn? Et eksempel fra Haaheim Gaard.

Torstein Hatlevik er gründer og daglig leder på Haaheim Gaard på Tysnes - et historisk hotell som jobber med bærekraft og biologisk mangfold som en del av den daglige driften. Hotellet jobber også aktivt med å få gjestene til å ta bærekraftige valg under oppholdet, og gir kunnskap om naturmangfold og bærekraft for livet videre.
Side Image

Espen Sunde - Løypemeldingen 2023

Senior Manager i PwC, Espen Sunde, gir oss en status på bærekraftarbeidet i næringslivet på Haugalandet når han lanserer "Løypemeldingen 2023".

Løypemeldingen utgjør en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som utarbeides av PwC i samarbeid med næringsforeninger ulike steder i Norge.
Formålet med utarbeidelsen av Løypemeldingen er å øke innsikten i bærekraftsarbeidet til en større bredde av virksomheter på tvers av Norge - både hva som er status i bærekraftsarbeidet, og hva virksomhetene ser av muligheter og utfordringer i dette arbeidet

Espen Sunde er Senior Manager og leder for PwC rådgivningskontor i Haugesund. Han har flere års erfaring som både revisor og konsulent, og siste årene som CFO innenfor marineindustrien. Espen har arbeidet som Bærekraftsansvarlig og utviklet ESG- strategier og KPIer for bedrifter, i tillegg arbeidet som konsulent innen ESG og granskingstjenester hvor han bisto selskaper på tvers av bransjer, herunder industri, bygg- og anlegg og handel for å vurdere, forebygge og undersøke forhold innenfor miljø, sosiale og styrende forhold. 
Side Image

Silje Østerbø: Klimatiltak som virker

Bergen kommune har gjennom mange år jobbet med å implementere klimatiltak i egen virksomhet. Hva skal til for å lykkes i klimaarbeidet, og hvordan sikrer vi måloppnåelse?

Presentasjonen bygger på konkrete eksempler fra klimaarbeidet i Bergen kommune.
 
Silje Østerbø er rådgiver i Klimaetaten i Bergen kommune og jobber særlig med sirkulær økonomi. I tillegg har hun vært prosjektleder for Grønn virksomhet, som er Bergen kommunes interne klima- og miljøplan.
 
Side Image

Bærekraftdagen er en grønn konferanse

Her er en kort forklaring på hva det innebærer for deg som deltaker.

Du kan forvente blant annet et økt fokus på kildesortering, reduksjon av avfall, lokalprodusert og/eller organisk mat og tilrettelegging for miljøvennlig transport. Leverandørene til konferansen skal i tillegg ha på plass et miljøledelsessystem eller kunne dokumentere at de er i en prosess med der implementeringen av et miljøledelsessystem er målet.

Du kan lese mer om grønne konferanser her

 
Top Image

Bærekraftdagens partnere: 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund