Barentshavet- en søppelplass

13.08.2018


Havforskningsinstituttet har kartlagt mer  enn 36.000 tonn søppel i Barentshavet- mesteparten plast.

Siden 2010 har forskere fra Havforskningsinstituttet og kolleger i den russiske søsterorganisasjonen Pinro målt mengden søppel i Barentshavet.- Vi finner søppel og plast både i bunntrål og med pelagisk trål og i overflaten. Man tenker gjerne at Barentshavet er et rent havområde, men vi finner søppel også der, sier forsker Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstituttet til Tekfisk.

Hvis man tar utgangspunkt i snittverdiene fra forskernes funn fra bunntrål, finnes det 36.000 tonn søppel i Barentshavet. 8000 tonn er plast og gummi. Det viser estimater i en forskningsartikkel som ble publisert tidligere i år.

- Det er gjerne mer søppel tettere langs kysten og mindre i åpne havområder. Men vi finner dessverre søppel de fleste steder vi leter, sier Grøsvik.

Selv har han vært på plasttokt både i Barentshavet og i Byfjorden i Bergen. Tidligere i sommer var han med på et tokt fra Mauritius til Colombo.

- Vi skulle se etter mikroplast i åpne farvann, og fant lite av den størrelsen i overflatetrål. Det var jo sånn sett positivt, men vi mangler foreløpig informasjon om partikler av mindre størrelser, sier forskere

Forskningstoktene i Barentshavet inkluderer registreringer fra 2265 pelagiske tråler og 1860 bunntråler i tillegg til overflateregistreringer. Forskerne har kun registrert søppel med en størrelse fra 5 millimeter og oppover. Fra neste år skal også mikroplast, som er mindre enn dette, registreres.

- Vi ønsker mer kunnskap om mikroplast og nanoplast, og bygger opp en metode for å få bedre tall på de minste partiklene. I dag vet vi for lite om situasjonen, sier Grøsvik.

I fjor ble det for første gang registrert hvor mye av søppelet som kom fra fiskeri: 23,5 prosent av plasten i overflaten var fiskerirelatert. 43 prosent fra pelagisk trål var fiskerirelatert og 62 prosent fra bunntrålen.

Les mer her
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland