Bedre, men flere næringer sliter stort

09.09.2020
Bedriftene innen reiseliv venter et svært svakt kommende halvår og på lengre sikt, er konklusjonen i Vestlandsindeksen.
Vestlandsbedriftene gjør det bedre, men korona sørger fortsatt for vedvarende utfordringer
Ranghild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest mener spesielt én næring vil få det tøft.

Konserndirektøren for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, konstaterer at nedgangen i forrige kvartal var historisk og veldig bred. Fremtidsutsiktene er derimot mye mer næringsspesifikke.

Det er Sparebanken Vest som står bak indeksen, som er basert på intervjuer av rundt 700 bedrifter på Vestlandet.

Ikke overraskende melder bedrifter med mer enn halvparten av omsetningen knyttet til olje og gass, samt næringen «shipping, transport og lagring», om fortsatt økonomisk nedgang.

Oljebransjen har som kjent blitt hardt rammet av den fallende oljeprisen som følge av korona. Det har ført til færre investeringer, og i sin tur færre oppdrag for blant annet oljeserviceselskaper.

Reiseliv sliter

For næringen «overnattings- og serveringsvirksomhet» har de tre siste månedene vist en kraftig oppgang i resultater etter det bratte fallet tidligere i år. Likevel venter bedriftene innen denne næringen et svært svakt kommende halvår og på lengre sikt.

Samtidig er det svake utsikter til sysselsetting på tross av at mange bedrifter melder om økende etterspørsel, etter det negative sjokket som kom med nedstengningen tidligere i år

– For maritim næring er det også stor usikkerhet og de venter at det vil ta lang tid før man er tilbake. Det gjør det usikkert hvor lang tid det vil ta før man for eksempel kan hente tilbake permitterte.

Janbu Fresvik mener det blir viktig å sikre stabilitet for næringen fremover.

– Den maritime næringen er en av de få komplette verdikjedene vi har. Den er i en ekstremsituasjon nå, men klarer vi å sikre nok aktivitet er dette en næring som er omstillingsdyktig og som vil spille en viktig rolle i norsk eksport. 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund