Bedriftene er bekymret

08.10.2020
-Stor respons på spørreundersøkelse om flyplassen
Situasjonen på Haugesund Lufthavn Karmøy er kritisk. Redningspakken fra Avinor på rundt 56,8 millioner skal holde hjulene i gang ut året. Men hva skjer videre når pandemien strekker seg inn i 2021?

I en undersøkelse igangsatt av Næringsforeningen Haugalandet kommer det tydelig frem at bedriftene på Haugalandet er avhengig av en operasjonell flyplass. På spørsmål om hvor viktig flyplassen er for virksomheten svarte over halvparten at den er kritisk, helt avgjørende eller svært viktig (henholdsvis 15,3% og 44,2%).

Resultatene fra undersøkelsen skal gi innsikt til den nyopprettede arbeidsgruppen som skal se nærmere på å sikre og videreutvikle flyplassen, slik at den kan utvikles til det beste for innbyggere og næringslivet. Næringsforeningen er representert i denne gruppen ved styreleder Ingolf Voll.

Næringslivet kommer med innspill


Adm. dir i Næringsforeningen, Bernt Jæger, sier responsen på spørreundersøkelsen snakker for seg selv.

-I skrivende tid har over 400 bedrifter svart på spørreundersøkelsen. Her ser vi at bedriftene i regionen har et genuint ønske om å hjelpe flyplassen med det de kan. I et åpent spørsmål om innspill til destinasjoner har næringslivet kommet med mange innspill som gruppen kan ta med seg videre, sier han.

Respondentene ble også spurt om i hvor stor grad virksomheten vil bruke flyreiser når pandemien er over. Selv om 56,5% svarte "omtrent samme nivå som før" er disse resultatene bekymringsverdige for flyplassen.

-Her ser kanskje vi konturen av inntoget til digitale møteverktøy som teams, zoom, osv, kommenterer Jæger.

29,5% vil bruke flyreiser noe mindre enn før og 6,3%  vil bruke flyreiser vesentlig mindre enn før. 7,5% svarte at de ser for seg å bruke flyreiser mer enn før.

På spørsmål om hvilke ruter/destinasjoner som er viktigst for virksomheten svarte hele 95,9% Oslo. Deretter etterfulgt av København (22,9%), Amsterdam (14,1%) og London (12,9%).

-Vi håper resultatene fra denne undersøkelsen kan være med på å gi gruppen innsikt i arbeidet med å planlegge for flyplassens fremtid, sier Jæger.Arbeidsgruppen består av lufthavnsjef Tore Lillenes, Martin Laurhammer (styremedlem Lufthavndrift AS), økonomisjef Deanne Kvammen, rådmann Vibeke Vikse Johnsen (Karmøy), ordfører Jarle Nilsen (Karmøy), Tore Gautesen (styremedlem Lufthavndrift AS) og ordfører Arne-Christian Mohn (Haugesund), Silje Rødseike (Haugaland Vekst) og Ingolf Voll (Næringsforeningen Haugalandet).
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund