Ber Karmøy skynde seg

09.04.2019
Tunnelmasse fra Rogfast gir muligheter for å utvide havnearealet på Husøy med 80.000 kvadratmeter og gjøre den til en av Skandinavias aller største og viktigste havner, skriver Egil Severeide.
Denne sjangsen får vi aldri igjen, skriver NH-direktøren om Rogfast-masse til Husøy.

-Kort fortalt er dette en sak som har avgjørende betydning for videreutvikling av en av regionens største og mest handlekraftige virksomheter; Karmsund Havn, skriver Egil Severeide i kronikken i Haugesunds Avis.


-Klarer kommunens folkevalgte å fatte de nødvendige beslutninger før sommeren, vil avtalen med Statens Vegvesen om mottak av masse fra Rogfast til utfylling av området sør for Haugesund Cargo Terminals (Husøy) bli gjennomført.


Blir avgjørelsen forskjøvet til høsten, blir massen høyst sannsynlig deponert andre steder. Rogfast har ikke tid til å vente. Det får vi bekreftet av prosjektleder Tor Geir Espedal.


Tilgangen til en slik ressurs vil aldri dukke opp igjen, skriver Severeide.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland