Best i landet, men...

24.01.2019
De årlige yrkesmessene i Sysco Arena i Tysvær er et godt virkemiddel for å vekke ungdommens interesse for yrkesfag.
Rogaland er best i landet på læreplasser. Men opplæringssjefen ser en utfordring..
Oversikten viser at 81 prosent av søkerne her i fylket har fått læreplass, det beste tallet siden målingene begynte i 2011. Daglig leder Mads Frantsen ved Opplæringskontoret for Teknologifag på Haugalandet er superfornøyd, men ser en utfordring:

- Det er å skaffe nok søkere til yrkesfagene. Vi har rett og slett for få lærlinger i forhold til behovet. Etter oljenedturen er etterspørselen i industrien nå større enn vi klarer å levere. Vi jobber med det,  sier Frantsen.

Han mener årsaken til Rogalands sterke posisjon er det gode og tette samarbeidet mellom aktørene i arbeidslivet; bedrifter, skoler, fylke og opplæringskontorene.

-Dessuten har det vært et voldsomt fokus på yrkesfag og lærlinger her i fylket. Økt oppmerksomhet skaper økt nysgjerrighet hos ungdommen, sier Frantzen.

To av våre stortingsrepresentanter uttrykker også glede over utviklingen.

– Dette viser at arbeidsgivere i Rogaland tar ansvar og vi har dyktige elever som kan og vil få lærekontrakt. Tallene gir fremtidstro, sier Sveinung Stensland Stortingsrepresentant (H) og får støtte fra stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

– Regjeringen har satset på yrkesfag og det er særdeles hyggelig å registrere at satsingen har lykkes i hele landet og spesielt i Rogaland. Vi trenger flere ungdommer som ønsker en arbeidsdag i kjeledress sier Hallelandtil hnytt.no

– Vi er ikke i mål, fortsatt er det søkere som ikke får den læreplassen de ønsker. Vi må derfor fortsette arbeidet med å skaffe flere læreplasser, og næringslivet må fortsette med å stille opp. Det er uansett gledelig at Rogaland er best i klassen, sier Stenslandtil hnytt.

Økningen i andelen søkere som får lærekontrakt fordeler seg over flere utdanningsprogram. Størst vekst finner vi i naturbruk og bygg og anleggsteknikk. I bygg og anleggsteknikk fikk 85 prosent av søkerne lærekontrakt i 2018. Til sammenlikning fikk 69 prosent av søkerne læreplass innen helse og oppvekstfag.

Oversikten viser at det er store fylkesforskjeller innenfor hvert utdanningsprogram. Mens 82 prosent av søkerne til helse- og oppvekstfag i Rogaland fått læreplass, har 51 prosent gjort det i Vestfold. Det er tilsvarende forskjeller innen de fleste utdanningsprogrammene.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund