Bygg for klima og havstigning

29.04.2019
Noe for Haugalandet? Flytende hus permanent liggende ved kai...
I Horten skal 28 flytende boliger ligge permanent til kai.

Flytende byer seiler opp som et alternativ for land der kystbefolkningen er truet av klimaendringer og havstigning. Andre steder ses det som en løsning på en stadig mer presserende befolkningsvekst. Selv i et grisgrendt land som Norge sysler flere kommuner med tanker om flytende boligområder. I Horten er de kommet lengst, skriver tu.no.

I Vestfold-kommunens reguleringsplan er det avsatt plass til 28 eneboliger fordelt på tre pirer i Indre havn, rett ved den tidligere marinebasen Karljohansvern. Her satser en gruppe investorer og grunneiere på å legge ut flytende boliger for salg allerede i 2020 eller 2021.

– Husene skal ligge i en vinkel som gjør at ingen skjermer utsikten for de andre, sier Hans Olav Tangen.

Han er styreleder og medeier i Indre Havneby AS, et grunneierselskap som har ansvaret for utviklingen og prosjekteringen av de flytende boligene. TU Bygg møter ham på tomten for den nye havnebebyggelsen. Her skal industri- og lagerlokaler rives til fordel for boliger og en strandpromenade med leke- og badeplasser.

Boligene på sjøen vil skille seg fra husbåter ved at de ikke har motor, og de vil være fast og varig forankret til brygga og sjøbunnen. De vil også få egen matrikkel, akkurat som boliger på land. Vann og avløp vil gå gjennom kulverter i flyteelementene som boligene hviler på. Varmevekslere mot sjøvannet skal medvirke til oppvarming av boligene om vinteren.

Les mer her

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund