ByggArena 2024

ByggArena 2024

Årets storsamling for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen 8. november!

Velkommen til Haugalandets viktigste treffpunkt for BAE-bransjen. Dagen byr blant annet på et innblikk i økonomiske utsikter, bruk av kunstig intelligens i bygg- og anleggsbransjen, attraktivitet og byutvikling, økonomiske virkemidler, bærekraft og byggebørs. Vi stiller også spørsmålet: Er arbeidsmarkedet på Haugalandet på vei mot vippepunktet?

Viktig og nyttig nettverksbygging - og selvsagt et alltid like kjekt after party etter konferanseslutt. Årets underholdning er dikteren Jon Hjørnevik. Vossingen beskriver seg selv i oppveksten som “svak i langrenn, svak i fotball og usikker i sitt møte med det motsette kjønn”. Dette blir det underfundige tekster av og vi garanterer latterkuler når Hjørnevik og hans makker setter i gang.

Sjekk ut programmet - og sikre deg din plass allerede i dag! 

 

Meld meg på
Side Image

Hva er en attraktiv by? Alexandria Algard, arkitekt Alexandria Algard architects

Attraktivitetskriteriene for byer og steder endres med tiden og utviklingen i samfunnet. Arkitekt Alexandria Algard sier at den nye tiden krever fokus på opplevelse, opplevelse, opplevelse. Utformingen av omgivelsene våre påvirker valgene vi tar i hverdagen og hvordan vi har det. Vi kan bruke byene og stedene våre til å skape en attraktiv og mer bærekraftig fremtid.  

Alexandria driver arkitektkontor i Stavanger  og holder foredrag om byutvikling, livskvalitet og attraktive byer og steder. Hun er tidligere president for Norske arkitekters landsforbund (NAL), hvor hun tiltrådte som tidenes yngste, kun 33 år gammel. Hun har bodd i New York, Rotterdam og Basel hvor hun arbeidet hos noen av verdens ledende arkitektkontor; OMA og Herzog & deMeuron. Ved siden av arkitekturpraksisen har hun vært gjestekommentator, debattleder og konferansier, og hun er en energisk foredragsholder og aktiv samfunnsdebattant. Fra 2019 - 2023 var hun  juryleder for Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I 2021 ledet hun det regjeringsnedsatte utvalget 'Innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag' som ga konkrete råd til hvordan vi kan heve kvaliteten i de bygde omgivelsene i Norge.   
 
Side Image

Betongbransjen, klimaversting eller en bransje med store klimaambisjoner? Vetle Houg, admininstrende direktør Heidelberg Materials Sement Norge

Vetle Houg har mer enn 20 års fartstid fra sement- og betongbransjen, mesteparten av tiden innenfor kommunikasjon og formidling. I fire år ledet han bransjeforeningen Byggutengrenser, som fusjonerte til Betongfokus, og som nå er en del av Betong Norge. Han har siden 2018 også vært juryleder for Betongtavlen. Fra 2022 var han bærekraftsjef i Heidelberg Materials i Norge, og er nå administrende direktør i samme selskap. Heidelberg Materials Semnet Norge har svært spenstige klimaambisjoner og Vetle kommer med store nyheter til ByggArena 2024! 
Side Image

Økonomiske utsikter - Marius Gonsholt Gov, sjeføkonom Handelsbanken

Hvordan ser de økonomiske utsiktene ut i bransjen? Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tar med seg en grundig økonomisk analyse til ByggArena, fra et internasjonalt, nasjonalt og ikke minst, regionalt perspektiv.  Marius er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i 2008 med hovedprofil i samfunnsøkonomi og støtteprofil i finansiell økonomi. Han har tidligere jobbet i Norges Bank, hvor han gjorde makroøkonomiske analyser og prognoser for norsk økonomi. Marius har et bredt interessefelt for makroøkonomiske problemstillinger, men er særlig opptatt av pengepolitikk og samspillet mellom realøkonomi, renter, boligpriser og gjeld. Han vil også gi et bilde på hvordan det lokale eiendomsmarkedet ser ut nå og i tiden fremover. 

 

Side Image

Hvordan kan kunstig intelligens effektivisere bygg- og anleggssektoren? Gunrid Kjellmark, forsker og PhD-stipendiat i SINTEF

Digitalisering anses som avgjørende for å drive det grønne skiftet i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen, og mange aktører er allerede godt i gang med sine digitaliseringsreiser. Kunstig intelligens har blitt et hett tema, og noe «alle vil ha»!

Gunrid Kjellmark, forsker og PhD-stipendiat i SINTEF snakker om hvordan KI kan bidra til økt bærekraft og effektivisering i bygge- og anleggssektoren. Hun vil vise eksempler på praktisk bruk av KI i bransjen og ta opp viktige aspekter i samspillet mellom menneskelig intelligens og kunstig intelligens. Gunrid vil også dele innsikt i hvordan man kan navigere vanlige fallgruver for virkelig å lykkes med digitaliseringen.
Side Image

Husbankens økonomiske virkemidler - Bjarte Bøe Alræk, avdelingsdirektør for lån og tilskudd i Husbanken, avdeling Vestland og Rogaland

Husbanken er en sentral aktør i norsk boligpolitikk og har flere satsingsområder og økonomiske virkemidler for å fremme gode og trygge boforhold for alle. Bjarte Bøe Alræk, avdelingsdirektør for lån og tilskudd i Husbanken, avdeling Vestland og Rogaland vil presentere satsningsområder og hvilke økonomiske virkemidler som står til disposisjon for både å bygge ordinære boliger til privatmarkedet og ulike former for private eller kommunale samarbeid. Hva er mulighetsrommet i dagens ordninger?
Side Image

Er arbeidsmarkedet på Haugalandet på vei mot vippepunktet? Ulf Andersen, statistikksjef i NAV

Haugalandet står foran en betydelig demografiutfordring med mange flere eldre, men ikke flere i yrkesaktiv alder. Hvordan skal arbeidsmarkedet finne arbeidskraft i fremtiden? Hva må vi gjøre for å klare å håndtere aldringen av befolkningen, samtidig med at vi legger til rette for økonomisk utvikling og vekst? Hvilken rolle kan BAE-bransjen spille? Statistikksjef i NAV Ulf Andersen er kjent for å gjøre statistikk til lettfattelig og underholdende fagstoff og formidler statistikk på en fremragende måte.
Side Image

Byutvikling - omtanke, innlevelse og kunnskap - Camilla Hovland, byutviklingssjef Haugesund kommune

Bak de synlige resultatene Haughesund kommune har produsert i bybildet de siste årene, ligger tanker om at utforming, estetikk og kvalitet påvirker vår stolthet og identitet som innbyggere i Haugesund. Dette er investeringer som gir avkastning i form av attraktivitet og godt omdømme. Det bygger en by flere vil ønske å bo i, jobbe i og besøke.

 

Camilla Hovland er byutviklingssjef i Haugesund kommune. Sammen med sine kollegaer i enhet for byutvikling har hun et engasjement for å forvalte byens ressurser på en måte som gjør at vi får mer ut av mindre ved å velge løsninger og kvaliteter som varer. Det krever omtanke, innlevelse og kunnskap. Camilla  er utdannet arkitekt og har vekslet mellom privat og offentlig sektor og mellom arkitektur- og planoppgaver i stor og liten skala.

 

Side Image

Byggebørsen på Haugalandet - Arild Kildal Olsen

Hvilke private og offentlige byggeprosjekter er under planlegging i vår region de nærmeste årene? Her kommer oversikten du trenger! Arild Kildal Olsen gir et oversiktlig bilde av hvilke oppdrag bransjen kan forvente seg på Haugalandet. Han har bakgrunn fra eiendom og kjøpesenterbransjen, blant annet Caiano, Steen&Strøm og Citycon, og driver i dag sitt eget konsulentselskap. 
Side Image

Kraft og kjærlighet; det handler om mennesker - Eirik Bjørnø, daglig leder Viking

Viking fotball har gjennomgått store endringer de siste 7-8 årene. Fra å være på randen av konkurs, til å kjempe i toppen av norsk fotball, kun på få år. Hvordan klarte de å snu den synkende skuta, og hva kan næringslivet lære av idretten? Eirik Bjørnø, daglig leder i Viking, tar oss med på den vanvittige reisen klubben har hatt de siste årene og kulturen de har bygget. Den handler først og fremst om mennesker. 
Side Image

After party - Mat, mingling og en solid dose humor med Jon Hjørnevik

Du tror kanskje ikke at du liker dikt? Vel, etter at du har opplevd Jon Hjørnevik sammen med makkeren Dagfinn Iversen på gitar, er vi sikre på at du har skiftet mening. Jon har gjennom mange år og opptredener fått folk til å gapskratte av sine underfundige tekster.

Her blir det garantert god stemning med mat, minglig og en solid dose humor!
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund