Bygger fiber over Nordsjøen

28.11.2019
Investeringene er betydelige, men vi er flere om å dele regningen, sier Jan Håland, leder av fibervirksomheten i Haugaland Kraft.
Haugaland Kraft er med i partnerskap som skal bygge fiber over Nordsjøen til England
Haugaland Kraft, Hatteland konsernet og andre partnere etablere en europeisk fiberring som skal styrke Norge som datasenternasjon. Vi skal bygge ny 700 km lang fiberkabel mellom Norge og Storbritannia. Med transportkapasitet på inntil 160 terrabits pr sekund vil den undersjøiske fiberkabelen øke datakapasiteten mellom Norge og utlandet betydelig.

Kabelen til England blir en del av et større fibernettverk som Haugaland Kraft sammen med partnerne etablerer, Euroconnect-1, som skal sørge for en robust og førsteklasses digital infrastruktur. Nordsjøkabelen og leid fiberkapasitet i Europa er sentrale brikker i Euroconnect, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Gjennom Nordsjøkabelen og Euroconnect kobles Norge sammen med sentrale digitale knutepunkt som London, Brussel, Amsterdam og Hamburg. Det betyr at Norge kobles på de store datasenter- knutepunktene i Irland, Danmark og Sverige, steder der aktører som Microsoft, Facebook, Google og Amazon allerede har store datasentre.

Byggingen av kabelen mellom Norge og Storbritannia (UK) starter like over nyttår i 2020, og forventes ferdig i 2021.

Konsortiet som bygger forbindelsen Norge - UK består av Haugaland Kraft, Jakob Hatteland Group, Polysys, BKK, Ryfylke IKS, Green Mountain og Lyse/Altibox som operatør.

- Vi i Haugaland Kraft er sammen med konsortiet glade for muligheten til å investere i samfunnskritisk norsk infrastruktur, også mot utlandet. Haugaland Kraft har i snart to tiår investert over en milliard kroner i digital infrastruktur på Haugalandet, Sunnhordland og i indre Ryfylke. Behovet for høy datakapasitet og en direkteforbindelse mellom Norge og Storbritannia og resten av Europa er stort. Investeringene er betydelige, men vi er flere om å dele regningen, sier Jan Håland, leder av fibervirksomheten i Haugaland Kraft.

Håland framholder at den nye sjøkabelen mot England vil styrke Norges posisjon som et attraktivt sted for å investere i nye datasentre. - Vi har stabil og grønn energi, stabile politiske forhold, en velutdannet befolkning og et kjølig klima.
-Arbeidet kraftselskapene gjør med å legge til rette for moderne fiberkommunikasjon er en forutsetning for den utviklingen næringslivet er avhengig av fremover, uttaler Stig Hatteland, konsernsjef i Hatteland Group. Kravene til effektivisering øker, og digitalisering forutsetter god tilgjengelighet på informasjon.

-Den nye fiberkabelen vil komme inn til Norge på Rennesøy i Ryfylke. Haugaland Kraft bygget sist sommer fiberkabel fra vår region til Rennesøy. Vi er dermed allerede godt posisjonert til å trekke til oss nye etableringer av virksomheter (som f.eks. datasentre) som har behov for fiberkapasitet og ren energi på Haugalandet, avslutter Jan Håland.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund