De heier på havvind

12.04.2018
Stor iver for havvind da næringsforeningene møtte stortingspolitikerne
-Stor entusiasme og interesse. Veldig gledelig, sier adm.dir Egil Severeide i Næringsforeningen.

Sammen med sine kolleger i Vestlandsalliansen (de fire næringsforeningene fra Bergen til Stavanger)  møtte han stortingsrepresentantene fra Rogaland og Hordaland til briefing om de store og viktige sakene for Vestlandet på Stortinget tirsdag kveld. Her ble bl.a. infrastruktur, kompetanse, Vestlandet som region og Fornybarfondets framtid diskutert.

Severeide var særlig opptatt av planene om en demopark for uttesting av flytende havvindprosjekter, som regjeringen har tatt initiativ til og som NVE har gitt sine anbefalinger om. Utsira Nord er et av to alternativer som peker seg ut, og for Severeide og sunnhordlandskollega Anne Grete Sandtorv var det viktig å få presentert prosjektet og pekt på de mulighetene dette skaper for industrien i storregionen.

  • Vi ser på denne demoparken som et «laboratorium» for uttesting av ny teknologi som kan eksporteres til områder som er for dype til tradisjonell havvindproduksjon. Dette er noe vår offshoreindustri vil kunne leve av i framtiden når olje- og gasseventyret går mot slutten. 95 prosent av den kompetansen som i dag finnes i oljerelatert industri er direkte overførbar til offshore vind, påpekte de to.


Nesten samtlige av stortingsrepresentantene som tok ordet var positive til prosjektet, og mente havvind har framtiden for seg. Diskusjonen gikk mer på hva representantene kan gjøre for å bidra til at prosjektet blir realisert.

  • Sørg for at prosessen blir så ubyråkratisk som mulig og vær en pådriver for arbeidet med å få på plass der nødvendige godkjenningene for prosjektet, var rådet Severeide gav.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund