Dette blir fremtidens yrkesskole

14.06.2019
UNITECHs planlagte teknologisenter på Rubbestadneset blir fremtidens yrkesskole.
Onsdag 12.juni vedtok Fylkestinget i Hordaland at fremtidig lokalisering av verksted til fagene TIP, EL og Naturbruk (Akvakultur) på Bømlo blir i UNITECHs teknologisenter på Rubbestadneset.

 

UNITECH har i løpet av de siste 12 årene planlagt et teknologisenter i Sunnhordaland, med ambisjon om å bidra til økt innovasjon og forretningsutvikling i kyst-Norge. Valget falt til slutt på Rubbestadneset på Bømlo, som har en unik industrihistorie preget av lokal skaperkraft og grunderånd. Her finner man også et særlig engasjement for havrommet i alle aldersgrupper, hvor vi ser store fordeler med å bringe de ulike aldersgruppene sammen for kunnskapsoverføring og nyskaping, heter ddet i en pressemelding fra selskapet. 

 

Teknologisenteret skal tilrettelegge for et tett samarbeid mellom teoretikere og praktikere for å frembringe banebrytende teknologi – særlig rettet mot bærekraftig utvikling i havrommet. Det vil ligge midt i hjertet av Vestlandets utvikling innen offshore vind, og inneholde utstyr til testing og utvikling som gjennom Sustainable Energy Catapult Centre vil tiltrekke spennende bedrifter fra hele verden til Sunnhordaland og Bømlo. Dette er grunner til at SIVA eiendom også har uttrykt interesse for bygget.

 

Teknologisenteret tilrettelegges en potensiell linje i akvakultur på Bømlo, etter klare behov om økt arbeidskraft fra Bremnes Seashore og andre i havbruknæringen. UNITECH ser viktigheten av at vi utdanner elevene til de jobbene som skapes, og synes det er flott at vi kan være med å tilrettelegge for dette i vår region.

 

« I tiden som kommer, trenger Norge unge, innovative problemløsere som virkelig forstår hvordan ting fungerer. Vi ønsker å løfte yrkesutdanningen, og vil gjennom vår satsning på Rubbestadneset gjøre yrkesutdanningen her så attraktiv at elever forhåpentligvis vil komme langveis fra – men også at elevene ønsker å ta høyere utdanning etterpå», sier oppfinner og eier av UNITECH, Bernt Hellesøe

 

UNITECH arbeider for øyeblikket med revolusjonerende kabelkonsepter for elektrifisering av havet, som vil være en hovedaktivitet på teknologisenteret.

«Vi har et ønske om at også yrkeselevene skal få mulighet til å ta del i denne spennende utviklingen. At de får være tett på det som skjer, og bli invitert inn i prosjekter gjennom tett samarbeid mellom skole og industri. Teknologisenteret er ikke kun tiltenkt LOS og UNITECH – andre bedrifter er selvsagt også velkomne!»

 

UNITECH sender en stor takk til fylket v/Fylkesordfører Anne Gine Hestetun og Bømlo kommune v/Rådmann Geir E. Aga for godt samarbeid og tilrettelegging for konstruktivt samspill mellom industri og yrkesskole. Dette vil føre til mye godt i tiden som kommer., heter det i pressdemeldingen.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland