Dette kan vi leve av etter oljå

20.03.2014
Oljebransjen har identifisert 26 teknologier utviklet av oljeindustrien som også kan brukes til annen verdiskaping.
250.000 nordmenn er direkte og indirekte sysselsatt i oljeindustrien.

I en rapport som legges fram i dag, presenterer bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass 26 teknologier som oljeindustrien har utviklet og som enkelt kan overføres til annen verdiskaping.

- Slik Apple er det for forbrukerelektronikk, slik Tesla er det for elbiler, slik Nasa er for romfartsindustrien, slik skal oljeindustrien være for framtidig energiforsyning, sier bransjeleder Gro Brækken i forordet til rapporten.

Her er framtidens teknologier:


 

 

1. Oljelenser kan brukes som feltsykehus - telt.

2. Overvåkingssystemer for boreoperasjoner brukes til overvåkning av hjertepasienter og risikoovervåking av aksjemeglerselskaper.

3. Teknologien fra betongplattformer på 1970-tallet kan gjenbrukes i bygging av lange broer.

4. Teknologien til forankring av boreplattformer brukes til ankring av flytende broer.

5. Verktøy for inspeksjon av rørledninger på havbunnen kan brukes til miljøovervåkning og fiskeriovervåkning.

6. Elektronisk overvåkning av havstrømmer og vindstyrke brukes nå til overvåking av tsunami- og syklonvarsling.

7. Subsea-aktiviteten ligger til grunn for teknologien i tidevannsmøller.

8. Forsvaret og oljebransjen har i felleskap utviklet en farkost som kartlegger havbunnen og kan avdekke miner.

9. Geotermisk varme fra jordens indre kan hentes ut gjennom vanninjisering med teknologi fra oljeproduksjon.

10. Boreteknologi kan bore helt til jordas indre. Teknologien kan hente ut varm energi fra jordens indre.

11. Scanning av oljereservoarer kan brukes til å kartlegge rasfare og sikre tuneller.

12. Hyperspekteranalyse er en form for infrarød analyse som brukes i oljeindustrien, men som også kan avdekke underjordiske deponier av atomavfall.

13. Oljerenseteknologien Morse er utviklet av studenter ved NTNU. Den renser ti ganger mer effektivt enn manuelt arbeid. Nå ønsker også landbasert industri, som kaianlegg, verft, havner å ta den i bruk.

14. Kompakt vibrasjonssensor brukes til å overvåke utstyr offshore. Kan også brukes i papirindustrien eller annen industri som har roterende maskiner.

15. Simuleringsverktøy fra Sleipner A kan også brukes i kraftverk, metallindustri og gruvevirksomhet.

16. Fjernstyrte undervannsroboter (Remotely Operated Vehicle, ROV) er utviklet for oljeindustrien, men kan også overvåke fiskemerder.

17. Fartøyene i værharde Nordsjøen trengte et system for dynamisk posisjonering. I dag brukes den også av cruiseskip og forskningsskip.

18. Sagway: Kunnskap om litiumbatterier brukes til å gjenopplive batteriene i framkomstmiddelet Sagway. Batteriteknologi fra Nordsjøen.

19. Kartlegging av petroleumsreservoarer kan brukes til utviklingen av offshore vindkraftparker.

20. Plattform ble vindmøllefundament. Små enkle plattformer på én søyle skulle redusere kostnader i oljeproduksjon. Senere ble den nyttig i utviklingen av vindmøller til havs.

21. Vindmøller på vann: Løsninger for vindmøllens forankring i havbunnen, maling, fuging og materialvurderinger er hentet fra oljeindustren.

22. Halvt nedsenkbare plattformer kan brukes som plattform for vindparker til havs. Utviklet av Aibel og ABB.

23. Hydraulikk fra Aker Solutions. Hydrauliske løsninger (overføring av energi ved hjelp av væske) er kostnadseffektivt og sikrere metode for å løfte havvindmøller.

24. Kabelteknologi fra oljebransjen kan identifisere skjulte kabler og rør under vann, men også finne nedgravde kabler og rør, særlig i våtmarker.

25. Fra boring på havbunnen til boring på Mars. Målet er å bore så dypt på Mars at man finner vann og dermed kan finne mikroorganismer og tegn på liv.

26. Elbil-lading: Stavangerbedriften Zaptec AS jobber opp mot elbil-produsentene med en minitransformator fra oljeboring som kan gjøre ladingen raskere for elbiler.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund