Dystre tall i NAVs månedsrapport

03.04.2020
Men leder i NAV Marked Nord-Rogaland ser positive signaler.
NAV Rapporten for mars måned er dyster lesing.

Samtlige kommuner på Haugalandet  viser stor arbeidsledighet og antall helt ledige arbeidssøkere i Nord-Rogaland er nå bikket 5000. I tillegg er det registrert 1907 personer som er delvis sysselsatte og 183 på arbeidsmarkedstiltak er sendt hjem.

Til tross for disse tallene ser leder i NAV Marked Nord-Rogaland Elisabeth Lie Nilsen positive signaler.

Stor arbeidsledighet, men noen bedrifter merker økt aktivitet


Av alle kommunene i Nord-Rogaland har Haugesund høyest prosentandel arbeidsledige med 10.9% (2105 personer). Deretter kommer Tysvær med 8,5% (479 personer), Karmøy med 8,4% (1772 personer),  Vindafjord med 7,3% (354 personer) og Sauda med 68% (156 personer). Nederst finner vi Bokn med 6,2% (27 personer), Suldal med 5,4% (108 personer) og helt nederst Utsira med 3,9% (4 personer).

-Her er det Tysvær som har hatt den største prosentvise økningen hvis vi sammenligner med i fjor, som vi normalt gjør, sier Lie Nilsen.

Haugesund har også høyest andel delvis sysselsatte med 3,9% (748 personer), Karmøy kommer etter med 3,6% (759 personer), Suldal med 2,9% (58 personer), Sauda med 2,8% (65 personer) Tysvær  med 2,6% (146 personer) og Vindafjord med 2,6% (126 personer). Nederst finner vi Bokn med 1,1% (5 personer) og Utsira med %.

-Det som er spesielt interessant med disse tallene, er at det er en betydelig andel av de permitterte som da jobber en del fortsatt i sin egen bedrift eller i annen bedrift. Dette er jo tross alt ett godt tegn i det hele: at det er en god del aktivitet også i de bedriftene som har sett seg nødt til å permittere, sier Lie Nilsen.

Mange av bedriftene NAV har hatt dialog med har vist usikkerhet rundt hvor stor grad deres bedrift blir berørt av nedstengningen og smitteverntiltakene.

-Vi hører også om flere som merker økt aktivitet i bedriftene sine nå den siste uken av måneden, men at uke 12 var helt stille. Dette er jo særs viktige positive signaler å ta med seg,  med tanke på å klare å holde hjulene i gang også i bedrifter som har måttet permittere, sier Lie Nilsen.

Personer i arbeidstrening sendt hjem


NAV informerer om at det er ikke en økning i antall personer på tiltak siden forrige måned. Men på grunn av smitteverntiltakene som er iverksatt for befolkningen er alle 183 i arbeidstrening midlertidig ute av tiltaksplassene sine. Personer på lønnstiksudd følger situasjonen i bedriften på samme måte som de andre ansatte. Personer i oppfølgingstiltak følges nå opp av NAV gjennom digitale løsninger.

 

Totalt registrerte arbeidssøkere:


Bruttoledigheten i hele Rogaland ligger på 13,4%. Bruttoledigheten (helt ledige og de på tiltak) + delvis sysselsatte. Her er en oversikt over kommunene på Haugalandet.

 Kommune Bruttoledighet
Haugesund 15,2%
Karmøy 12,3%
Tysvær 11,5%
Vindafjord 10,1%
Sauda 9,9%
Suldal 8,3%
Bokn 7,3%
Utsira 3,9%


138 store og 182 mindre bedrifter varsler om permittering


NAV har den siste måneden mottatt et stort antall varsler fra mange bedrifter. Selv om det er bedrifter som varsler mer enn 10 ansatte som har varslingsplikt ønsker NAV å motta varsler fra alle bedrifter.

-Summen av de små bedriftene som også har valgt å varsle oss er stor, og her vet vi jo også at vi mangler mange siden de ikke har varslingsplikt. Vi har mottatt varsel her fra 182 bedrifter, som varsler permittering for 632 personer, sier Lie Nilsen.

NAV har denne måneden mottatt varsler på over 10 ansatte fra 138 bedrifter på Haugalandet. Totalt påvirker permitteringsvarslene 7 528 personer. Over halvparten av volumet ble varslet i uke 12.

Overnattings- og serveringsvirksomheter,privat- og forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og transport/lagring er bransjene med høyest varsling.

 

Mange stillinger å søke på


Mens fylket som helhet har en nedgang på -34% utlyste stillinger (3195), så har Nord-Rogaland en nedgang på -32,5% (573).

- På tross av den tøffe pandemisituasjonen så er det likevel en betydelig mengde med stillinger å søke på, sier Lie Nilsen.

Det er flest utlyste stillinger innen «Helse, pleie og omsorg» (161), «Bygg og anlegg»  (111),  «Butikk og salgsarbeid» (69) og «Industri» (55) i Nord-Rogaland denne mnd.

 

Registrer CVen din!


Lie Nilsen oppsummerer med en oppfordring til de permitterte.

Mens flere arbeidsgivere p.g.a. permitteringssituasjonen har trukket sine utlyste stillinger tilbake, så har andre hatt behov for ekstra bemanning knyttet opp til pandemisituasjonen. Lie Nilsen oppfordrer alle permitterte til å registrere sin kompetanse.

-Dette kan generere både store og små behov for arbeidskraft ganske akutt. Derfor ber vi innstendig om at de som nå er permittert går inn og registrerer sin kompetanse i NAV sin CV base på en god og utfyllende måte, sier hun

-Disse vil være spesielt aktuelle for å dekke kortvarige behov for arbeidskraft som kan oppstå pga. pandemi-situasjonen, og er svært viktige for å holde næringslivet i regionen i gang. Ellers vil bedrifter kunne bli tvunget å permittere folk og stenge bedrifter pga.  manglende bemanning, og det er det svært viktig at vi unngår, avslutter hun.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund