Etablerer havvindklynge

03.10.2016
Over 20 bedrifter fra hele fylket har nå gått sammen for å danne et bedriftssamarbeid med fokus på havvind.


Hensikten er økt lønnsomhet gjennom samarbeid om markedsmuligheter innen offshorevind, melder Greater Stavanger.

Over 20 bedrifter fra hele fylket har nå gått sammen for å danne et bedriftssamarbeid med fokus på havvind. Hensikten er økt lønnsomhet gjennom samarbeid om markedsmuligheter innen offshorevindSamarbeid mellom noen få aktører har foregått i en årrekke med MetSenteret på Karmøy og Greater Stavanger som koordinerende enheter.

- Dette er et marked i voldsom vekst, spesielt i Nordsjøområdet og etterhvert som vindparkene etableres lenger fra land og på dypere vann blir norsk kompetanse og teknologi i økende grad relevant, påpeker Birger Haraldseid i Greater Stavanger.

Haraldseid forteller at vi de siste to årene også har sett en økning i interessen fra en rekke lokale bedrifter og sett framveksten av relevante bedrifter. Det er lokale bedrifter som har testet ut piloter i sjøen de siste par årene og som nå er klar til å gå veien videre mot kommersialiserbare løsninger (G Wind og Offshore Kinetics).

Initiativet har fått tildelt én million fra omstillingsmidlene som er tildelt Sør-Vestlandet, og vil nå sette i gang en prosess for å jobbe fram aktiviteter og felles mål i det som kan bli en spennende og eksportrettet næring i fylket.

Under WindEnergy 2016 i Hamburg samlet en rekke bedriftene som har stått sammen om søknaden seg til å snakke om videre tilnærming. Det ligger nå an til at det skal arrangeres flere samlinger i månedene som kommer for å stake ut en kurs for hvordan leverandørene i Sørvest kan ta en større andel av dette markedet. - Vi ser også at selv om kjernen i tiltaket vil og skal ligge i Rogaland, vil det komme til å delta bedrifter både fra Hordaland og Agder, sier Haraldseid.

 

Fakta om klyngen:

 • 20 deltakerbedrifter fra start.

 • Prosjektleder: Arvid Nesse (Metcentre)

 • Interimstyre:
  Gunnar Birkeland (Uni Research Polytec)
  Jon Arne Silgjerd (Automasjon&Data), Anders Lunde (Head Energy)
  Birger Haraldseid (Greater Stavanger)
  Lars Morten Kro (Imenco)
  Frode Sønstabø (Eide Marine Design)
  Helene Døscher (Energy Innovation)


 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund