Etterlyser felles regelverk for redningsstiger

26.08.2019
Svært få brygger og kaianlegg i Norge har godkjente redningsstiger. – Et nasjonalt regelverk for redningsstiger på private og kommunale brygger og småbåthavner vil redde mange liv, mener daglig leder i Wee Marine, Åge Wee.
Daglig leder i Wee Marine og styreleder i Slettaa Dykkerklubb, Åge Wee, etterlyser en lovendring for at flere liv skal bli reddet.
De fleste drukningsulykkene i Norge skjer etter fall fra brygge eller land. Daglig leder i Wee Marine og styreleder i Slettaa Dykkerklubb, Åge Wee, etterlyser nå en lovendring som påbyr redningsstiger på brygger i hele Norge.

Fra 1. januar 2019 og frem til og med juli måned druknet det hele 55 personer i Norge, ifølge statistikk fra Redningsselskapet. Av disse har 23 personer falt fra land eller brygge – den klart største andelen dødsulykker ved drukning. Til sammenlikning døde 14 personer etter ulykker med fritidsbåt, og seks personer druknet i forbindelse med bading.

Rogaland og Hordaland er i særklasse dominerende innen drukningsulykker fra brygger, men henholdsvis 6 og 5 ulykker inneværende år. Mange drukningsulykker etter fall fra land og brygger ville vært unngått med et nasjonalt påbud om redningsstiger i havner og på brygger, sier daglig leder i Wee Marine og styreleder i Slettaa Dykkerklubb, Åge Wee.

– I dag har vi blant annet krav om flytevester om bord i båt, og det er høyt fokus på farts- og alkoholbegrensninger på sjøen. Når vi ser at antallet drukningsulykker fra brygger er vesentlig høyere enn fra båt, er det etter min mening en selvfølge at det settes inn tiltak for å begrense dette, sier Åge Wee.

Ingen regler om redningsstiger

Per i dag er det ingen regler som påbyr redningsstige eller annet redningsutstyr på private og kommunale brygger eller i småbåthavner. Heller ikke i den nylige Proposisjon 86L, «Lov om havner og farvann», finnes det noe forslag til et påbud om redningsstiger. Bare brygger som benyttes som arbeidsplass har i dag krav til redningsutstyr igjennom Arbeidsmiljøloven. Dermed ligger det svært mange dødsfeller og dupper i sjøen langs vår langstrakte kyst, mener Åge Wee.– Å ha en redningsstige som er lett synlig og enkel å ta i bruk dersom man skulle falle i sjøen, er hverken spesielt kostbart eller vanskelig å montere. I så måte er den en rimelig livsforsikring både for brygge- og småbåteiere.Er man alene på bryggen og slår hodet når man faller på sjøen, vil ikke en stige redde deg, men for alle som blir liggende og kave i iskaldt vann kan den utgjøre forskjellen på liv og død, sier Åge Wee, som nå ønsker at myndighetene kommer på banen.

– Ser vi på drukningsstatistikken over personer som faller fra land og brygger, dør det nordmenn langs hele kysten hvert eneste år. Derfor er dette et nasjonalt anliggende, og ikke noe hver enkelt kommune bør ta stilling til. Et nasjonalt påbud om redningsstiger på private og kommunale brygger og småbåthavner vil redde mange liv, avslutter daglig leder i Wee Marine, Åge Wee.

Bilde under: Alle brygger der det utføres arbeid skal ha godkjente redningsstiger. Disse skal blant annet strekke 1 meter under vannflaten ved lavvann.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund