Etterlyser flere områder for tarehøsting

10.12.2020
Fabrikksjef Tor Arthur Halvorsen på DuPont ønsker seg flere områder å høste fra. Foto: Ragnar Larsen
Vil sikre jevnere og større produksjon
Den lokale Alginat-produsenten, sammen med søsterfabrikken i Sandvika, står for hele 30% av verdensmarkedet for høykvalitets-Alginat, og eksporterer nær 100% av produksjonen.

-Ja, alt sendes ut av Norge, sier fabrikksjef Tor Arthur Halvorsen. -Mesteparten går til Storbritannia, mens resten sendes over hele verden. Vi ser en økt etterspørsel, og ønsker oss derfor at det åpnes for tarehøsting i flere områder, sier han.

Fabrikken på Vormedal fremstiller Alginat av stortare høstet i soner på kysten mellom Rogaland og Trøndelag.

-Været spiller selvsagt inn innimellom, siden det kan være svært værhardt på kysten, men også bunnforholdene med kuperte arealer kan vanskeliggjøre høstingen, forklarer fabrikksjef Tor Arthur Halvorsen. Dette fører til stans i produksjonen innimellom.

Sugerør

Alginat har mange bruksområder, og det forskes stadig på flere utnyttelsesområder, blant annet plasterstatning; sugerør, for eksempel. Fabrikken i Sandvika gjør Alginatet ultrarent, slik at det kan brukes i biomedisin.

Et medikament for Cystisk Fibrose-rammede er for tiden i stadium 2 av 3 for godkjenning, og dette ser ut til å bedre livskvaliteten betydelig for de syke, litt slik insulintilskudd bedrer hverdagen for de med diabetes, fortsetter en entusiastisk Halvorsen.

Bedriften har høstet stortare i 60 år, riktignok under forskjellige firmanavn. Inntil våren 2019 var den bedre kjent som FMC Biopolymer, men eierskifte førte etter hvert også til nytt navn.

-DuPont-gruppen har nylig besluttet å selge avdelingen vi er en del av, nemlig Nutrition & Biosciences, til IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) – et amerikansk firma med lokasjoner i alle verdensdeler.

1. februar er offisiell overtakelsesdato, men det er ikke snakk om navneskifte med det aller første, sier Halvorsen, og utviser kanskje en ørliten lettelse for nettopp det.

Hva med bærekraftelementet?
-Enkelte er dessverre av den oppfatningen at det er dårlig det vi driver med, men sannheten er at det høstes betydelig mindre mengder enn hva vestlandets stormer røsker opp i løpet av året.

Prosessen med å hente ut Alginatet fra stortaren er for så vidt energikrevende, men der er vi i gang med forbedringstiltak, blant annet med Norsk Energi og lokale ETA Energi. Vi ser også på muligheter og samarbeidsprosjekter på bruk av restproduktet.

Per nå føres det tilbake til naturen, noe som ser ut til å gi attraktive fiskeforhold, hvis vi dømmer etter antallet hobbyfiskere i området rundt fabrikken, smiler fabrikksjefen til slutt.


FAKTABOKS:
- Fabrikken på Vormedal åpnet i 1959
- Alginatproduksjonen startet i 1961
- 108 ansatte, samt 10 lærlinger
- Produksjon hele døgnet, året rundt
- Eier 6 høstefartøy, leier inn fraktefartøy
- Omsetter for 1-1,5 milliarder kroner årlig
- Eksporterer alt som produseres
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund