Ex-skipper styrer havneskuta

14.01.2020
Havnestyret: Elisabeth Haldorsen (nestleder), Tønnes B. Tønnesen, Sindre Matre, Ellen Solstad og Johan Rokstad (leder),. Som varamedlemmer er valgt; Bente Hetland, Andreas Fløgstad og Olaf A. Hansen.
Ex-skipper Johan Rokstad fortsetter som styreleder i Karmsund Havn.
På Havnerådets konstituerende møte ble Rokstad gjenvalgt og Elisabeth Haldorsen valgt til nestleder. Havnestyret velges for to år om gangen, og består av fem medlemmer og tre numeriske varamedlemmer.

 

Styreleder Johan Rokstad takker i en pressemelding Havnerådet for tilliten, og ser frem til å jobbe tett sammen med selskapets eiere og administrasjon, «for å fortsette den fantastiske utviklingen selskapet har hatt."

-Vi vil ha fokus på å styrke vår posisjon internasjonalt, og på å videreutvikle selskapets satsning på bærekraftige løsninger, sier Rokstad.

 

I henhold til Karmsund Havns eierstrategi, velges medlemmene til selskapets representantskap, Havnerådet, for en periode på 4 år. Etter høstens kommunevalg har  kommunestyrene i de seks eierkommunene valgt sine nye representanter.

 

Havnerådet utpeker selv leder og nestleder på sitt konstituerende møte, som ble avholdt i desember. Nyvalgt leder i Havnerådet, ordfører Jarle Nilsen, sier i en kommentar at han betrakter Karmsund Havn som en effektiv og moderne virksomhet som er en viktig aktør for regional attraktivitet, vekst og utvikling.

 

-De siste årene har Karmsund Havn stått for en formidabel vekst innenfor relevante forretningsområder. Sammen med ansatte og styret, vil havnerådet arbeide for å videreutvikle kjerneområdene innenfor gods- og containertrafikk, cruise, offshore og fiskeri og vektlegge alle relevante miljøhensyn, sier Jarle Nilsen.

  

Havnerådet : Fra venstre: Osmund Våga (Bokn), Sigmund Lier, Tysvær (nestleder), Jarle Nilsen, Karmøy (leder), ), Linn Therese Erve (Sveio), Inge Reidar Kallevåg (Bømlo) og  Arne-Christian Mohn (Haugesund)
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund