Fortsatt nedgang i ledigheten

28.08.2020
Leder i NAV-Marked Nord Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen
Her er de siste ledighetstallene fra NAV
I nesten et halvt år har arbeidmarkedet vært sterkt preget av coronaviruset. Nå oppsummerer leder i NAV-Marked Nord Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen situasjonen situasjonen.

- Selv om det var svært gledelig med nedgang i ledigheten også i august, så vil jeg påpeke at ledigheten fortsatt er høy på Haugalandet. Det råder også mye usikkerhet rundt situasjonen utover høsten for mange bedrifter. Men det at det er godt med utlyste stillinger er med å lysner på bildet når man ser på arbeidsmarkedet her i en helhet, sier hun.

Nedgang i ledigheten også i August


Sammenlignet med forrige måned, så synker i sum ledigheten i Nord-Rogaland også i August. Det er en liten oppgang i antall helt ledige på Karmøy og i Suldal, mens de andre kommunene har en nedgang i antall helt ledige.

I følge den nyeste rapporten fra NAV ligger Haugesund fortsatt på topp med 4,5% helt ledige arbeidssøkere. Etter dem kommer Karmøy som nå har 3,8%, Vindafjord med 3,5% og Tysvær med 3,4% helt ledige arbeidssøkere. Nederst har vi Suldal med 2,3%, og Bokn og Sauda med 2,0% helt ledige. Haugesund har størst nedgang med 0,5 prosent poeng, og ligger nå på fylkessnittet som er på 4,5% helt ledige. De andre kommunene ligger både under fylkessnittet og landssnittet som er 4,3% helt ledige.

I sum er det en nedgang på 84 personer som er helt ledige.

Nedgang i delvis ledige


Også mengden delvis ledige har gått ned i Nord-Rogaland i august. I sum er de delvis ledige redusert med 93 personer.  Alle kommunene med unntak av Sauda og Bokn, har reduksjon i antall delvis ledige. Karmøy har størst reduksjon i antallet med en nedgang på 46 delvis ledige personer.

I følge Lie Nilsen har tiltaksarbeidet også startet opp igjen etter en rolig periode som følge av koronaviruset, og øker nå med 22 personer siden forrige mnd. I sum er det 122 arbeidssøkere på tiltak i Nord-Rogaland i august.

Sted Helt ledige Tiltak Delvis ledige Brutto ledige Alle ledige

Andel helt

ledige
Andel tiltak Andel brutto

Andel

Delvis
Andel alle ledige
Haugesund 875 57 602 932 1534 4,5% 0,3% 4,8% 3,1% 7,9%
Rogaland 11419 611 7289 12030 19319 4,5% 0,2% 4,7% 2,8% 7,5%
Karmøy 799 37 531 836 1367 3,8% 0,2% 4,0% 2,5% 6,5%
Vindafjord 170 13 87 183 270 3,5% 0,3% 3,8% 1,8% 5,6%
Tysvær 199 15 141 214 355 3,4% 0,3% 3,7% 2,4% 6,1%
Suldal 45 * 27 * 72 2,3% * * 1,4% 3,7%
Bokn 9 * 10 * 19 2,0% * * 2,2% 4,2%
Sauda 46 * 36 * 82 2,0% * * 1,5% 3,5%
Utsira * * * * * * * * * *

*Tallene er så lave at de ikke oppgis av personvernhensyn

-Hvis vi ser på samlet sum for alle ledige, så er ledigheten redusert med 155 personer i antall i Nord-Rogaland i august, påpeker Lie Nilsen.

Varsel om nedbemanning


NAV Marked har mottatt varsel om massepermittering/masseoppsigelse fra 5 bedrifter. De har varslet 32 oppsigelser og 78 permitteringer.

-Disse er fra Industri, Bygg/anlegg og Reiseliv/Transport. Men vi hører om flere som vurderer å endre permitteringer til oppsigelser da utsiktene til arbeid i ett litt lengre perspektiv ser dårlige ut for en del. Men vi har ikke mottatt mange varsel på dette foreløpig. Så nivået på varslene er foreløpig ikke veldig høyt – men dette følger vi nøye med på nå, da bevegelser her kan indikere litt mer om utsiktene bedriftene har utover høsten. Vi har også mottatt en del varsel om mindre nedbemanningen men heller ikke her i store volum, forklarer Lie Nilsen.

Utlyste stillinger


Mens fylket som helhet har en nedgang på utlyste stillinger på 28% sammenlignet med august i fjor, så er nedgangen i sum i Nord-Rogaland bare på 3%.

-Dette ser jeg på som ett positivt trekk i vår del av arbeidsmarkedet. Det er bygg og anlegg som har flest utlyste stillinger (84), etterfulgt av Helse, pleie og omsorg (61) og Industri med (36) – og alle disse bransjene har også en økning sammenlignet med august i fjor. Ledere, Ingeniør- og IKT fag og Butikk- og salgsarbeid er bransjene med størst reduksjon i utlyste stillinger i august.

-Vi merker at bevegelsen i arbeidsmarkedet her nord er ganske stor. Det er mange som registrerer seg som arbeidssøkere pr. mnd. - men det er altså enda litt flere som går ut av køen igjen pr. mnd. Men om dette kan kalles «en trend» videre utover høsten - det er ikke lett å svare på akkurat nå.  Vi får meldinger om både gode og dårlige tider innenfor de fleste bransjer – og forskjellene mellom bedriftene ser ut til å være store selv innen samme bransje. Hvordan endringer i permitteringsregelverket slår ut vil antakelig også variere fra bedrift til bedrift.

Smittesituasjonen lokalt og nasjonalt har selvfølgelig stor betydning på hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg nå – men også smittesituasjonen i Europa og resten av verden har stor betydning for mange av våre lokale bedrifter. Og den ser foreløpig ut til å være vanskelig å spå. Så dermed er det et mer usikkert og komplisert bilde enn vanlig med tanke på å forutse ledighetsutviklingen her lokalt i tiden fremover, avslutter hun.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund