Frykter havari og oljesøl

10.12.2014
Siragrunnnen, Norges første havvindpark, møter motbør. Den ligger for nær skipstrafikken og kan gi  havari og oljeutslipp.
I disse dager er det innspurt i   konsesjonsbehandlingen av det som kan bli Norges første havvindpark, Siragrunnen utenfor Sokndal og Flekkefjord kommuner.

Sjeldent mange innsigelser mot havvindparken er kommet, melder NVE.

Her vil Havgul Clean Energy sette opp mellom 25 og 67 havvindturbiner med en installert effekt på 200 MW utplassert på 10-40 meters dyp område utenfor Jøssingfjorden og Åna.

Flere statlige myndigheter har imidlertid protestert kraftig mot havvindparken. En av dem er Fiskeridirektoratet, som i sin høringsuttalelse konkluderer med at havvindparken kan øke risikoen for havari og oljeutslipp i området.

Årsaken er at parken kan bli satt opp i en sterkt trafikkert kyststripe.

– Det vil være umulig å fortsette dagens fiskerivirksomhet mellom vindmøllene. Her trenger man stor plass til å manøvrere både fiskebåter og redskap.

Det hevdes at det er mulig å drive teinefiske mellom vindmøllene. I dårlig vær øker det risikoen for at fartøy kolliderer med vindmøllene.

En redningsaksjon etter en slik teinebåt vil øke risikoen ytterligere for skadelig utslipp, sier seksjonssjef Anne Brit Fjermedal til Teknisk Ukeblad.

Les mer her:

http://www.tu.no/kraft/2014/12/10/fiskeridirektoratet-siragrunnen-havvindpark-oker-risikoen-for-havari-og-oljeutslipp
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund