Full av optimisme!

10.09.2019
Regionsdirektør Runar Skarstein i Spraebank 1 SR Bank, poengterte at han sjelden hadde sett så mange svare så positivt om fremtiden.
"Det sjelden vi ser så mange svare så positivt om fremtiden" Regionbanksjef Runar Skarstein i Sparebank 1 SR Bank
Mandag morgen la Sparebank 1 SR Bank sitt Konjunkturbaromter som forteller om forventningene til næringslivet. I alt 800 bedrifter er spurt om en rekke parameter som forventninger til omsetning, ansettelser og investeringer. Konserndirektør for økonomi og finans, Inge Reinertsen, åpnet møte og  la blant annet frem forventet  utvikling i rentenivået  på lengre sikt. Konklusjonen er klar i følge Reinertsen; de lave rentene "biter seg fast". Han hadde for øvrig  liten tro på at vi får tilstander som i Danmark, med negativ realrente.

Regionsdirektør Runar Skarstein poengterte at han sjelden hadde sett så mange svare så positivt om fremtiden. En score over 50 poeng er å regne som bra, og et klart flertall av bedriftene er i den høye enden, på 63% med tanke på fremtidstro. Høyest er forventningene blant olje og industribedrifter som forventer en betydelig vekst de kommende år. Mens bedriftene i Oslo klarte seg greit gjennom oljenedturen, har Rogaland løftet seg tilbake i posisjon, og det er i disse områdene den høyeste veksten er forventet å komme de neste 12 månedene (se skisse). Når det gjelder bedrifter som har mer enn 1/3 av omsetningen i oljesektoren, ligger score knyttet til forventninger om vekst på hele 86 % (se skisse).I tillegg er det svært lav ledighet i Rogaland (2,7%) , så det forventes press på lønningene fremover når det blir kamp om arbeidskraften i denne sektoren. Skarstein stilte imidlertid et lite spørsmåltegn ved oppgitt tro på fremtidige investeringer, spesielt i oljevektede bedrifter, der den er på et lavere nivå enn en kunne ha forventet.

Skarstein ba også publikum være oppmerksom på det grønne skiftet, som vil påvirke måten vi jobber på i alle sektorer fremover.

Bilde under: Konklusjonen er klar i følge Reinertsen; de lave rentene "biter seg fast".Bilde under: Mens bedriftene i Oslo klarte seg greit gjennom oljenedturen, har Rogaland løftet seg tilbake i posisjon.Bilde under: Når det gjelder bedrifter som har mer enn 1/3 av omsetningen i oljesektoren, ligger score knyttet til forventninger om vekst på hele 86 %.Fullsatt frokostmøte ved fremleggelsen av Konjunkturbarometeret 2019 hos Sparebank 1 SR Bank.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund