God vekst og utvikling lokalt i et spesielt år

26.02.2021
Administrerende banksjef Bente Haraldson Syre kan vise til et godt årsresultat 2020 til tross for et spesielt år.
Banken kan vise til et årsresultat for 2020 på 117,9 millioner kroner etter skatt
- Dette er et resultat vi må si oss svært godt fornøyd med. Kombinasjonen lokal tilstedeværelse, god rådgivning og digitale løsninger tror vi har vært viktig i et år som 2020, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre i Haugesund Sparebank i en pressemelding.

De har i 2020 hatt stort fokus på å bistå kunder og samfunn gjennom pandemien. Samt sørge for ansatte, eiere og egen virksomhet. Rask responstid, tilgjengelighet og lokal forretningsforståelse har gitt banken mulighet til å bistå kundene i en vanskelig periode. Det har også vært viktig for banken å opprettholde sponsoraktiviteten til lag og foreninger i lokalsamfunnet.

- Det skaper ringvirkninger og sikrer lokal verdiskapning at vi som bank også i vanskelige tider klarer å bidra til aktivitet. Det gjør at Haugalandet er et godt sted å bo og leve, om verden er litt rufsete rundt oss, sier Syre.

- Som en selvstendig lokal sparebank ønsker vi å utgjøre en forskjell lokalt. Verdiene vi skaper, forvalter vi på Haugalandet. Overskuddet banken har går tilbake til regionen vår gjennom små og store bidrag innenfor næringsliv, kultur, idrett og humanitære organisasjoner.

- Hva det betyr å være en lokalbank har vi virkelig fått erfare i 2020. Året begynte bra for de fleste, så kom 12. mars med covid-19 og nedstengning av landet vårt. Bedrifter måtte stenge dørene, for kortere eller lengre perioder. Flere måtte permittere eller si opp ansatte. Mange privatpersoner i vår region ble permittert eller mistet jobben sin. Hovedfokuset til alle ansatte har vært å være der for kundene, bistå med avdragsfrihet, garanterte statslån eller andre typer lån til bedrifter, hjelp til å forstå kontantstøtteordningen, lån til hytter, boliger eller oppussing når vi ikke kunne reise og hadde mer tid hjemme. Det å da være en lokal bank som kjenner forholdene her vi er, kjenne personene og bedriftene, samt forstå hvor krevende dette året har vært for kundene våre, det tror vi har stor verdi når verden blir snudd på hodet og det er de nære tingene som betyr noe, fortsetter banksjefen.

- Selv om det har vært et utfordrende år på mange måter, har vi likevel hatt et år hvor vi leverer et solid resultat. I løpet av våren 2020 ble styringsrenten satt ned i flere omganger til 0. Vi måtte følge etter og sette ned rentene til våre kunder, noe som på utlån selvfølgelig hjalp kundene våre, mens kunder med innskudd opplevde det motsatte. Dette gjorde at det har vært et år med kraftig press på marginene. Vi har derfor i løpet av 2020 tatt tydelige grep på kostnadssiden. I et år som dette har det vært særdeles viktig å redusere kostnadsprosenten, og effektivisering og aktiv kostnadsstyring har gitt resultater. Dette er dermed et år vi kan si oss svært godt fornøyd med.

Av resultatet på 117,9 millioner kroner er det foreslått avsatt 3 millioner kroner til gavefond. 16,6 millioner kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne, hvorav 13,5 millioner kroner er foreslått utdelt som utbytte. Resterende settes av til fond.

På tross av utfordringer lokal knyttet til pandemien, har det likevel vært god aktivitet og vekst i bankens markedsområde. Bankens brutto utlånsøkning, inkludert overførte lån til Verd Boligkreditt AS, er på 5,46 prosent mens innskudd er økt med 5,59 prosent. Forretningskapitalen var ved utgangen av året 14 milliarder kroner. Banken har en kapitaldekning på 24,41 prosent, mens den rene kjernekapitalprosenten er på 20,57. Dette er en utvikling som er i tråd med bankens planer og budsjetter.

- God vekst og godt resultat i et krevende 2020 gir et godt grunnlag for å utvikle banken - og Haugalandet, videre, selv om 2021 også vil bli tøft for oss alle. Spesielt tøft vil det være for enkelte bransjer som er særlig utsatt for de restriksjonene covid-19 har ført med seg, men vi er gode på dugnad. Selv om det har vært et krevende år, er bankens finansielle posisjon sterk ved utgangen av 2020, noe som gjør at vi også vil være lokalbanken for Haugalandet fremover, avslutter adm. banksjef Bente Haraldson Syre
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund