Gode utsikter!

02.07.2019
– Utsiktene på arbeidsmarkedet  i Rogaland er gode nå sammenliknet med årene vi har bak oss, sier Merethe P.Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.
God tilgang på stillinger og fortsatt nedgang i ledigheten på Haugalandet

- Vi opplever en god nedgang sammenlignet med antall helt ledige i fjor på samme tid. Nedgangen er på 285 personer. Haugesund ligger høyest i Nord-Rogaland med sine 2,4% helt ledige arbeidssøkere, noe som er over fylkessnittet på 2,2% helt ledige arbeidssøkere.


Karmøy ligger fortsatt lavest av de store kommunene i Rogaland. Tysvær har nå 1,4% helt ledige, ifølge Elisabeth Lie Nilsen, leder for NAV Marked Nord-Rogaland. .


Ved utgangen av juni er arbeidsledigheten i Rogaland 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med samme periode i fjor har arbeidsledighetstallene for Rogaland  fallt kraftigst i landet; fra 3,3 prosent i juni 2018 til 2,6 prosent i juni 2019.


– Utsiktene på arbeidsmarkedet i Rogaland er gode nå sammenliknet med årene vi har bak oss. Flere arbeidsgjvere har behov for nye medarbeidere og mange ledige stillingar blir lyst ut, også i juni, sier Merethe P.Haftorsen, direktør i NAV Rogaland


 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund