Han venter. Og venter...

30.04.2020
Kåre Olav Krogenes fortalte om prosjektet på Haugalandskonferansen i mars. Han venter fortsatt på en avgjørelse i Fiskeridepartementet.
Tiden løper ut for innovasjonsprosjekt med basis i oljerigg i Ølensvåg. Men det er håp...
Daglig leder Kåre Olav Krogenes i Viewpoint Seafarm venter. Og venter.  På å kjøpe Transoceans oljerigg «Polar Pioneer», som lenge har ligget i opplag hos Westcon i Ølensvåg.

I løpet av sommeren forlater riggen Ølenfjorden, og da er det for sent. Viewpoint Seafarm kan få kjøpe riggen, hvis en avtale kommer på plass i løpet av kort tid. Ellers kan riggen bli sendt til skraping.

Men det er håp. Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) forteller til Næringsforeningen at signalene fra Fiskeridepartementet er at en avklaring kan komme om ei uke eller to og at det nå jobbes med å gjennomgå kvalitetssikringen i prosjektet. Han håper og tror at avklaringen blir positiv.

Haugesundselskapet fikk sommeren 2018 avslag på søknad om 20 såkalte  utviklingstillatelser i Fiskeridirektoratet

Viewpoint Seafarm vil bruke riggen i et havbrukskonsept som selskape har utviklet.

– Vi sendte en søknad til Fiskeridepartementet om utviklingskonsesjon for om lag to år siden. Nå har koronakrisen rammet oss med massearbeidsledighet. Vårt prosjekt kan gi 663 årsverk i en byggeperiode over to år og 175 årsverk når produksjonen igangsettes. Byggeperioden kan ta til allerede i sommer og altså gi umiddelbar sysselsettingseffekt, sier Krogenes .

Fiskeridirektoratet menet overskylling rr et potensielt faremoment med konseptet, som tar utgangspunkt i oppdrett på eksponerte lokaliteter ved bruk av en boreplattform fra petroleumsnæringen.

I følge iLaks.no. forutsetter en avtale en avklaring rundt søknaden om utviklingtillatelser,  Kåre Olav Krogenes i Viewpoint Seafarm har trykket på flere knapper for å få fortgang i saken, og blant annet  bedt stortingspolitikere om drahjelp

Krogenes mener ombyggingen av riggen også  kan være et tiltak mot arbeidsledigheten, som på grunn avckoronapandemien er den høyeste siden andre verdenskrig .

– Vårt prosjekt kan gi 663 årsverk i en byggeperiode over to år og 175 årsverk når produksjonen igangsettes. Byggeperioden kan ta til allerede før sommeren og altså gi umiddelbar sysselsettingseffekt, sier Krogenes, ifølge Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund