Haugaland Kraft valgt som fiberleverandør

16.12.2019
To fornøyde parter; Ordfører Gerd Helen Bø i Suldal kommune, og Jan Håland, direktør Haugaland Kraft Fiber.
Nå blir det snart slutt på ustabil internettdekning i Hålandsdalen, et område med spredt bosetting.
Kontrakten går ut på å bygge nødvendig stamnett og spredenett i dalen. Stamnettet utgjør den delen av telenettet der hovedsentralene er koblet sammen, mens spredenettet strekker seg fra lokale sentraler og ut til kundene. Som følge av utbyggingen vil 65 boliger, 30 friditseiendommer, tre småkraftverk, et industriområde og en idrettsplass får tilbud om høykvalitets fiberbredbånd. Det har tidligere vært manglende interesse for å bygge ut nytt bredbånd på rent kommersielle vilkår, så Suldal kommune sendte i januar i år ut en forespørsel om bygging og drift av bredbåndsnett. Haugaland Kraft Fiber vant anbudet og skal bygge ut fiber til alle innbyggere og bedrifter i området.

-Vi er svært glade for å ha vunnet anbudet og kan nå fortsette det gode arbeidet som Suldal Elverk og Suldal kommune har gjort med en storstilt utbygging av fiber i kommunen. Vi ser frem til å ta fatt på utbyggingen av fremtidsrettet fiber i Hålandsdalen, sier direktør Jan Håland i Haugaland Kraft Fiber.

Arbeidet med å bygge ut bredbåndsnettet i Hålandsdalen starter opp like etter dagens avtalesignering, og skal etter planen være ferdig i juni 2020.

Konsernsjef Olav Linga påpeker at fiberutbyggingen i Hålandsdalen er helt i tråd med Haugaland Kraft sitt samfunnsansvar.

-Vi er opptatt av å støtte opp om bosetting og verdiskaping i disktriktene, og har som mål å tilby fiberbredbånd og annen infrastruktur til så mange som mulig i vår region - også de som har etablert seg utenfor tettstedene. Utbyggingen av fiber i Hålandsdalen er et bevis på at Haugaland Kraft tar samfunnsansvaret på alvor, sier Olav Linga.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund