Haugesund Sparebank reduserer utbyttebetaling for 2019

20.03.2020
-Nå gjelder det å stå sammen, og gjøre alt vi kan for å hjelpe våre kunder i de tøffe tidene vi alle står oppe i, sier adm. banksjef  Bente Haraldson Syre.
Forstanderskapet (som består av kundevalgte representanter, egenkapitalbeviseiere og ansatte) i Haugesund Sparebank, besluttet derfor i går, etter anmodning fra bankens styre, å redusere bankens utbyttebetaling for 2019.

Forutsetningene for utbytte har den siste tiden blitt fullstendig endret. Inntil for kort tid siden kunne bankene legge til grunn en balansert vekst i norsk økonomi de nærmeste årene.

Spredningen av koronaviruset og tiltakene for å begrense smitten har i løpet av kort tid utløst omfattende finansuro og kraftig forverret de økonomiske utsiktene. Mange næringer er allerede hardt rammet.

En opprettholdelse av styrets opprinnelige forslag til utbytte anses fremdeles forsvarlig på bakgrunn av bankens gode soliditet, men sett i lys av at dagens markedsituasjon er spesielt uoversiktlig, vedtok bankens forstanderskap og egenkapitalbeviseiere på styrets anmodning et redusert utbytte for 2019. Dette bidrar til bankens forberedelser på utfordrende tider for våre kunder fremover. Ved å holde igjen kapital sikrer banken utlånskapasitet, og kan stå mer solid gjennom en utfordrende og usikker tid som møter oss alle.

Samtidig er bankens investorer i stor grad lokale bedrifter og privatpersoner. Disse investorene har stor nytte av likviditeten som et – dog redusert – utbytte gir i den utfordrende situasjonen vi alle nå befinner oss i.

Forstanderskapet vedtok også på styrets anmodning å ikke øke honorarer for styremedlemmer og forstanderskapsmedlemmer for 2020.

- Haugesund Sparebank er godt kapitalisert og soliditeten er sterk nok til å møte utfordrende tider. Hovedfokus er å være en god, lokal støttespiller for næringsliv og privatpersoner gjennom krisen vi nå står oppe i, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre.

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland