Havvind-konferanse i Haugesund

10.05.2012
Utviklingen av offshoremarkedet for vindmøller er hovedtema under en dialogkonferanse i Haugesund 22. mai.
Konferansen er den første av totalt fem VRI dialogkonferanser innenfor temaet fornybar energi som skal arrangeres i Rogaland i 2012.

Offshore vindindustri er i ferd med å gå over fra å være et nisjemarked til å bli en selvstendig industrisektor. Tyskland og Storbritannia leder utviklingen innenfor dette markedet og det er planer om en betydelig økning de neste tiårene.

Fra et industrielt synspunkt vil det bli et stort behov for å investere i både produksjons- og leverandørkapasitet for å møte de betydelige forventningene om vekst. Erfaringen og kompetansen som leverandørindustrien langs kysten av Sør-Vestlandet har fra oljeog gassnæringen kan gi store forretningsmuligheter i dette markedet, noe Aibel med Dolwin 2 er et konkret eksempel på.

Nylig vedtok Oljeskattekontoret at vindkraft til havs kan følge petroleumsskatteregimet. Dette er et fornuftig og kjærkomment insentiv for at det norske markedet skal utvikle seg raskere. I første omgang vil det ha betydning for Havsul utenfor Møre og Romsdal, men også Siragrunnen sør for Egersund kan med de nye skattereglene få konsesjon tidligere enn antatt.

Konferansen vil belyse de mange mulighetene leverandørindustrien har i offshore vind markedet. Fire lokale bedrifter som satser i dette markedet skal presentere sine tanker om fremtiden. Norcowe og Polytec vil gi et innblikk i forskning og utvikling som er relevant for offshore vind næringen. Blue H, en spennende nederlandsk bedrift som utvikler teknologi for flytende vindmøller vil komme med interessante innspill.

Og sist, men ikke minst, vil de nye, gunstige skattereglene for investering i offshore vind industri i Norge bli nærmere presentert.

Temaene på de fire andre VRI dialogkonferansene er bioenergi, vann og landbasert vindkraft. Etter de fem tematiske dialogkonferansene arrangeres en oppfølgingskonferanse.

Arrangører er Haugaland Vekst, VRI Rogaland, Polytec og MET Centre inviterer til Offshore Vind Dialogkonferanse.

Program og påmelding her:
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund