Her er de fornøyd med resultatet

24.10.2018
Gode kundetilbakemeldinger, en teknologipilot i full drift og god inntjening tross høye råvarepriser, er status for Hydro Karmøy.
I tredje kvartal leverte metallverket et overskudd på 40 millioner kroner før renter og skatt, mens valseverket endte på et underskudd på to millioner kroner, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Metallverket leverer godt og inntjeningen er på et bra nivå. Vi har stabil og god drift, dollarkurs og metallpris har bedret seg, men høyere råvarekostnader gjør at resultatet er lavere enn i andre kvartal, sier fabrikksjef vet metallverket Ingrid Guddal.

– Kundene er svært tilfredse med kvalitet, presisjon og servicen på aluminiumet vi leverer, sier Guddal. Trådstøperiet leverer hovedsakelig produkter som går til høyspentkabler, mens pressboltstøperiet leverer til det europeiske bilmarkedet.

Fabrikksjef ved valseverket, Svein Oscar Vormedal, sier tredje kvartal alltid er utfordrende, med planlagt vedlikeholdsstans i juli samtidig med fellesferie.

– Vi gjennomførte vedlikeholdsstansen på en faglig god måte og fikk i mål flere større ombygninger og forbedringer på maskiner og utstyr, sier han.

Fabrikksjefen ved valseverket trekker også frem Hydros nylige beslutning om å investere ni millioner kroner i 2019 i nytt skjæreutstyr på en av valseverkets maskiner, som vil bidra til å øke produksjonsvolumet og øke kvaliteten på valsverkets skjærte aluminiumbånd.

Helse, miljø og sikkerhet

I september ble et nytt og oppgradert anlegg for rensing av overvann satt i drift. Overvann er regnvann som samles opp inne på verket, og som går gjennom renseanlegget før det går videre ut i sjøen. Guddal sier det nye anlegget er et viktig miljøtiltak.

Både metallverket og valseverket kan melde om lavt sykefravær. Vormedal, fabrikksjef ved valseverket, sier at det jobbes godt med sikkerhet.

– Sist vi hadde en personskade med fravær i valseverket var i 2011. Vi ser at både ansatte og innleide viser eierskap til en god sikkerhetskultur, sier han.

Teknologipilot i full drift

Siden i juni har teknologipiloten ved Hydro Karmøy vært i full drift, og med det verifiseringen av verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium.

– Med 60 elektrolyseceller i drift er vi i gang med å verifisere teknologien i full skala. Det skal vi klare gjennom godt samarbeid mellom alle de dyktige enhetene som er involvert i teknologipiloten sier Guddal.

Hun trekker frem at også den andre elektrolysehallen på Karmøy, AP18, leverer solid.

– Takket være godt forbedringsarbeid og drift av anlegget er vi blant de beste i verden også på denne teknologien. Vi har fått inn mange yngre kolleger som har tilført mye bra til organisasjonen og tar til seg lærdom fra de erfarne, sier Guddal.

Refleksvester til alle førsteklassinger på Karmøy
Produksjon: Totalt 2017 3. kvartal 2018 Hittil i år
 
Primæraluminium (Elektrolyse) Tonn 194 754 67 637 174 180
Støperiproduksjon Tonn 175 919 59 099 169 553
Finansielle hovedtall:
Driftsinntekter Mill NOK 4 462 1 528 4 344
Resultat før renter og skatt (EBIT) Mill NOK 513 40 123
LME pris aluminium 3 mnd USD 1 877 2 257 2 179
LME pris aluminium 3 mnd NOK 15 547 18 460 17 488
Personal:
Bemanning (heltidsstillinger) Antall 522 579 579
Sykefravær % 4,49 3,49 3,54
Sikkerhet:
Personskader med fravær Antall 3 1 2


Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund