Her er vinneren av årets Klimapris

30.10.2020
Daglig leder i Ølen Betong, Lars Arvid Norekvål tok imot klimaprisen på ByggArena.
-Bør være en inspirasjon for virksomheter på hele Haugalandet, sier komiteen.
Ølen Betong stikker av med Klimaprisen på årets ByggArena.

Klimaprisen tildeles den person, eller virksomhet, som i løpet av året har utmerket seg med å sette effektiv, bærekraftig og fremtidsrettet miljøtenkning på agendaen. Dette gjennom å inspirere, lede, gjennomføre tiltak, eller på andre måter stimulere til at Haugalandet beveger seg i en grønnere retning.

-Vinneren bør være en inspirasjon for virksomheter på hele Haugalandet, sier komitémedlem Margaret Einarsdottir i Ragn Sells, før hun røper vinneren.

I vurderingen av kandidatene til årets klimapris har komiteen vært opptatt av å finne fram til en toppkandidat som har vært villig til å satse på bærekraftige løsninger og som ser at dette vil styrke dens konkurransekraft i en tøff markedssituasjon.

-Den kandidaten som har fått toppscore i komiteen tilfredsstiller disse føringene på en glimrende måte. Det er satt fokus på bærekraft og det gjøres investeringer i løsninger som vil inspirere andre. En ser imidlertid at godt klimaarbeid er kontinuerlig klimaarbeid. En kommer aldri i mål. Nye prosjekt og forbedringer må initieres, heter det videre i vurderingen.

Mer informasjon om finalistene:  • Breidablikkgården Eiendom i regi av Olav Sæbø er nå, etter flere års planlegging, i ferd med å ferdigstille nybygget i krysset Breidablikgata-Kirkegata. En har høye ambisjoner for bærekraft, og har lagt listen på å sertifisere bygget iht. Breem-Nor Excellent. For å gjennomføre et best mulig prosjekt har byggeier selv kurset seg og blitt ”Breem sertifisør”.  Bygget vil bl.a utstyres med fasadeintegrert strømproduksjon, energibrønner, batteri-teknologi, grønt tak og over 97 % av avfallet vil gjenbrukes. Det er i tillegg lagt vekt på å nytte lokale ressurser.

  • Hatteland Bygg eier og forvalter i dag om lag 30.000 m2 bygningsmasse hvor hovedtyngden ligger i Åmsosen i Vindafjord. I tillegg omfatter bygg-porteføljen eiendommer i Tysvær, Karmøy, Haugesund, Stavanger og Bergen. Neste bygg som tilføres vil bli Aksdal-bygget i Aksdal Næringspark hvor en vil samlokalisere pumpeprodusenten Ydra. Hatteland Bygg har lenge hatt inneklima, energieffektivitet og miljø på agendaen. Bl.a er en betydelig andel av oppvarmingen i Åmsosen basert på spillvarme fra drift av konsernets datasenter. Nybygget i Aksdal vil strekke seg langt utover energimessige minstekrav og utstyres med solceller, grønt tak samt fornybar varme- og kjøleløsning.

  • Ølen Betong med sine 13 produksjonsanlegg i Norge inngår i landets største betongkonsern Nordic Concrete Group hvor Ølen Betong Gruppen har en 50 % eierandel. Ølen Betong ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn bl.a gjennom å etterstrebe 100 % ressursutnyttelse og gjenbruk av restmaterialer i sin produksjon av ferdigbetong og betongvarer. Det er satset betydelig på FoU. Bl.a gjennom prosjektet ”Grønn Betong” hvor en har markert seg nasjonalt. Det arbeides bredt i hele virksomheten med miljøhandlingsplaner for å redusere CO2 avtrykket pr produserte enhet. Digitalisering er ett viktig fokusområde.


Komiteen består av Hilde Øygarden, Næringsforeningen, Margret Einarsdottir, RagnSells og Frode Styve, Eta Energi.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund